Chính trị
Quan tâm phát triển đảng viên ở vùng xa
Quan tâm phát triển đảng viên ở vùng xa
Thời gian qua, Đảng ủy xã Đạ Pal đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, giải pháp cụ thể; qua đó, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn.
Xem thêm