Đà Lạt - Lâm Đồng xưa và nay
Giữ nét riêng Đà Lạt
Giữ nét riêng Đà Lạt
Đà Lạt đón tuổi 130 với niềm tự hào tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực âm nhạc. 130, tuổi ấy còn rất trẻ đối với tiến trình phát triển của một đô thị, nhưng Đà Lạt đã tạo dựng cho mình một vị thế khá vững chắc. Điều đó một phần không nhỏ nhờ đô thị này mang những nét riêng và biến những giá trị đó thành lợi thế phát triển.
Xem thêm