Multimedia
Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1727/QĐ-TTG ngày 29/12/2023 về Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...​​​​
Xem thêm