Multimedia
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII diễn ra từ ngày 25-27/9
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII diễn ra từ ngày 25-27/9
Từ ngày 25-27/9/2023, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm