Multimedia
Ngày Thơ Việt Nam 2024: Tôn vinh di sản thi ca và khối đại đoàn kết dân tộc
Ngày Thơ Việt Nam 2024: Tôn vinh di sản thi ca và khối đại đoàn kết dân tộc
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 có chủ đề “Bản hòa âm đất nước” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) trong hai ngày 23 và 24/2/2024 (tức 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).
Xem thêm