Xã hội
Vững vàng biển đảo quê hương (Bài 3)
Vững vàng biển đảo quê hương (Bài 3)
(LĐ online) - Trong vùng biển tỉnh Kiên Giang có đảo Hòn Đốc thuộc xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên và quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải. Trong đó quần đảo nam Du có 2 đơn vị hành chính xã An Sơn và xã Nam Du, thuộc nhiệm vụ quản lý của Vùng 5 Hải quân. Với vị trí tiền tiêu, Nam Du và Hòn Đốc luôn bảo đảm mục tiêu chiến lược bảo vệ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế biển, đặc biệt là kinh tế du lịch. 
Xem thêm