Tòa soạn - Bạn đọc
Đà Lạt chấn chỉnh tình trạng sợ làm, sợ sai
Đà Lạt chấn chỉnh tình trạng sợ làm, sợ sai
Dù chưa phát hiện có việc né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm; tuy nhiên, đâu đó trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của TP Đà Lạt vẫn còn tình trạng có tâm lý e dè, sợ làm, sợ sai… cần phải chấn chỉnh, khắc phục. 
Xem thêm