Tòa soạn - Bạn đọc
Việc đưa gần 30 ha rừng phòng hồ tại sân golf Đà Lạt ra khỏi rừng, không phải để hợp thức hóa sai phạm
Việc đưa gần 30 ha rừng phòng hồ tại sân golf Đà Lạt ra khỏi rừng, không phải để hợp thức hóa sai phạm
(LĐ online) - Ngày 13/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông cáo báo chí gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định việc thu hồi, hủy bỏ Văn bản số 4143/UBND-LN ngày 20/7/2016 và Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng nghĩa với việc xử lý vi phạm, sai phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, đất đai tại công trình Tòa nhà Câu lạc bộ Golf và Công ty Cổ phần Hoàng Gia DL.
Xem thêm