Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi

VIỆT QUỲNH 07:48, 11/05/2023

(LĐ online) - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ I năm 2023.

Hội thi nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở
Hội thi nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở

Đối tượng tham gia Hội thi là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cơ sở (đối với những đơn vị chưa có Bí thư) trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề Bí thư Đoàn cơ sở Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số, Hội thi gồm các nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; các phong trào, kế hoạch, chương trình, cuộc vận động lớn của Đoàn qua các thời kỳ. 

Ngoài ra, còn có thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam, địa phương trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung và phương thức hoạt động, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn ở cấp cơ sở; kỹ năng công tác thuyết phục, vận động, nắm bắt tư tưởng thanh niên; kỹ năng thiết kế tổ chức, triển khai các hoạt động thanh thiếu nhi; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng nói trước công chúng.

Các thi sinh sẽ trải qua 3 vòng thi. Cụ thể, vòng loại diễn ra từ ngày 7/8 - 3/9, cán bộ Đoàn cơ sở thi theo hình thức trực tuyến liên tục 4 tuần trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh) do Trung ương Đoàn tổ chức. Tài liệu được cung cấp trên phần mềm quản lý đoàn viên, app Thanh niên Việt Nam để cán bộ Đoàn cơ sở nghiên cứu. 

Căn cứ vào kết quả tổng điểm 4 tuần thi, Tỉnh Đoàn lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh. Thời gian dự kiến vào ngày 20/9 tại TP Đà Lạt. Thông qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ lựa chọn 1 thí sinh tiêu biểu nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc. Thời gian dự kiến vào ngày 14/10 tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo Ban tổ chức, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2023 nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Đoàn cơ sở thể hiện sự hiểu biết, năng lực của bản thân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đánh giá chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở. 

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở thông qua các vòng thi. Từ đó phát hiện, tôn vinh và biểu dương các Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.