Bàn giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

VIỆT QUỲNH 15:44, 07/06/2024

(LĐ online) - Ngày 7/6, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lâm Đồng tổ chức sinh hoạt Quý II theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với chủ đề: Mô hình mới, cách làm hiệu quả trong định hướng tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Tham gia buổi sinh hoạt có gần 40 thành viên của câu lạc bộ.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi sinh hoạt
Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên của câu lạc bộ đã trình bày các tham luận về Giải pháp nâng cao hiệu quả trong định hướng 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới theo từng khối đối tượng cụ thể, như khối thanh niên công chức, viên chức, người lao động; khối thanh niên đô thị; khối thanh niên trường học; khối thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; khối thanh niên nông thôn... Các tham luận đã làm rõ hơn thực trạng, kết quả đạt được và những vướng mắc trong quá trình triển khai 12 tiêu chí.

Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tham gia sinh hoạt tại điểm cầu Tỉnh Đoàn
Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tham gia sinh hoạt tại điểm cầu Tỉnh Đoàn

Sau nghi nghe tham luận, các thành viên câu lạc bộ cũng đưa ra các ý kiến thảo luận, cũng như trình bày thêm những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở Đoàn cần có giải pháp cụ thể triển khai phù hợp với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị...

Khối thanh niên công chức, viên chức, người lao động
Đại diện Khối thanh niên công chức, viên chức, người lao động trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt
Khối thanh niên đô thị
Đại diện Khối thanh niên đô thị trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt

Kết luận tại buổi sinh hoạt, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cấp bộ Đoàn, triển khai các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc thù mỗi địa phương, đơn vị để hướng tới hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới dựa trên những nền tảng giá trị cốt lõi là “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.