Nhiều hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên

06:10, 16/10/2019

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đoàn viên, thanh niên các qui định về bảo đảm an toàn giao thông, 9 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ đoàn đã tổ chức lồng ghép gần 80 lượt tuyên truyền về an toàn giao thông, thu hút gần 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia trên toàn tỉnh...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đoàn viên, thanh niên các qui định về bảo đảm an toàn giao thông, 9 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ đoàn đã tổ chức lồng ghép gần 80 lượt tuyên truyền về an toàn giao thông, thu hút gần 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia trên toàn tỉnh. Cụ thể, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và phát động Năm An toàn giao thông tại Bảo Lộc, thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia với nhiều nội dung phong phú; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật an toàn giao thông, các kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho trên 1.800 học viên là cán bộ đoàn chuyên trách của các huyện, thành phố; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội thi Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông năm 2019... Bên cạnh các nội dung trên, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh vẫn đang tiếp tục duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã triển khai nhiều năm qua như chương trình thanh niên tình nguyện giữ gìn an toàn giao thông; chương trình cổng trường an toàn giao thông...
 
NGUYÊN THI