Phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

06:11, 24/11/2019

(LĐ online) - Ngày 24/11, tại Trường Đại học Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đông đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Buổi phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

(LĐ online) - Ngày 24/11, tại Trường Đại học Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đông đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Buổi phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.
 
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia cuộc lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia cuộc lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 24/11 đến ngày 12/1/2020 với ba vòng thi gồm: Vòng thi tuần, vòng thi bán kết với hình thức trực tuyến và vòng chung kết toàn quốc với hình thức đối kháng sân khấu. Cuộc thi dành cho đối tượng là thanh thiếu niên Việt Nam (từ 9 đến 30 tuổi) ở trong và ngoài nước. Sinh viên, giảng viên trẻ ngành lịch sử, lịch sử Đảng tại các học viện, trường đại học, cao đẳng; giáo viên trẻ dạy môn lịch sử tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được tham gia thi. Nội dung cuộc thi gồm: Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm. 
 
Mỗi thí sinh được đăng ký 1 tài khoản trên website timhieuvedangcongsan.vn để tham gia thi và có 1 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây. Kết thúc 5 tuần thi, ngoài 25 thí sinh giành quyền tham gia vòng thi bán kết từ các tuần, ban tổ chức xét chọn 65 thí sinh có tổng điểm số tích lũy của 5 tuần thi cao nhất để tham gia vòng thi bán kết.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó cũng tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ đó, góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 
 
DUY DANH