Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

06:02, 19/02/2020

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên và thanh niên luôn được tổ chức Ðoàn quan tâm, chú trọng.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên và thanh niên luôn được tổ chức Ðoàn quan tâm, chú trọng. Tỉnh Ðoàn đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, phát động nhiều phong trào, nhằm nâng cao nhận thức trong thanh, thiếu niên về tệ nạn xã hội, qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trong ÐVTN, thiếu niên trên địa bàn tỉnh. 
 
Tỉnh Lâm Đồng hiện có 262.410 thanh niên đang sinh hoạt tại 3.577 chi đoàn trong toàn tỉnh, trong đó đoàn viên là 80.965, đoàn viên là học sinh 28.730, đoàn viên là sinh viên 12.313. Lực lượng này chiếm tới 20,19% dân số toàn tỉnh. Nhìn chung, lực lượng thanh niên có trình độ học vấn, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước, có ý thức cộng đồng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường cùng với sự buông lỏng quản lý, thờ ơ của một số bậc cha mẹ; việc kiểm soát chưa triệt để của chính quyền đối với các đối tượng hoạt động phạm pháp đã khiến cho tình hình tệ nạn xã hội ngày càng có những diễn biến phức tạp và có xu hướng bùng phát trong giới trẻ. 
 
Trên thực tế, các nghiên cứu về tệ nạn xã hội trong giới trẻ đều chỉ ra rằng, đa số các bạn trẻ sa ngã vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật đều do thiếu sự quan tâm; thiếu kỹ năng sống. Xác định vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị; hằng năm, Tỉnh Đoàn đều chú trọng và có kế hoạch triển khai các cuộc vận động lớn của Đoàn, trong đó trọng tâm là 2 cuộc vận động “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” đến các cấp bộ đoàn và xuống tận ĐVTN. Đặc biệt, chú trọng đến công tác củng cố và phát triển các câu lạc bộ về an ninh trật tự của thanh niên. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động 195 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, thành lập mới 63 Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực học đường” tại các trường học trên địa bàn tỉnh với tổng số 3.114 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng thành lập các đội tuyên truyền thanh niên, xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ này hoạt động khá hiệu quả trong thời gian qua.
 
Hiện nay, theo thống kê của Tỉnh Đoàn, toàn tỉnh có 220 đội tuyên truyền thanh niên, 80 báo cáo viên cấp tỉnh, 650 báo cáo viên cấp huyện và hơn 3.000 tuyên truyền viên các cấp.
 
Hằng năm, các cấp bộ đoàn phối hợp với các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên, học sinh, sinh viên chậm tiến, phạm pháp để phân loại theo thái độ tốt - xấu, hoàn cảnh gia đình, điều kiện, mức độ sai phạm, nguyên nhân dẫn đến sai phạm… để phối hợp các ngành phân công trách nhiệm trog cộng đồng để giáo dục. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo dục, cảm hóa được trên 1.200 thanh, thiếu niên chậm tiến bộ, cá biệt có trường hợp đã được kết nạp đoàn, được giao đảm nhận chức vụ như công an viên, xã đội phó tại địa phương. 
 
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn để tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 350 thanh, thiếu niên hư đã được cảm hóa. Hằng năm, cứ vào đầu năm học, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu niên trong khối trường học đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Cụ thể, đã có 100% đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên đăng ký cam kết không vi phạm. 
 
Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Công an tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 03 về phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; tuyên truyền phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; các địa phương, cơ sở cũng đã cảm hóa, giáo dục hơn 1.000 thanh, thiếu niên chậm tiến… Phối hợp với Trại giam Đại Bình tổ chức chương trình “Khát vọng hoàn lương” với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, khám phát thuốc, tặng sách cho các phạm nhân trại giam.
 
Chỉ riêng trong năm 2019, 36 đội tình nguyện công tác xã hội đã phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho khoảng 13.500 lượt người; tiếp cận, tư vấn, vận động 250 người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV tại cộng đồng; trên 100 người đã thay đổi hành vi, tham gia các hoạt động phòng, chống tái nghiện, giảm tác hại và phòng lây nhiễm HIV/AIDS ra cộng đồng dân cư. Trong đó, có khoảng 70 người sau cai nghiệm chưa tái nghiện và đã có việc làm.
 
Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên đã được triển khai sâu rộng, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Những hoạt động cụ thể trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, ý thức phòng, tránh các tệ nạn cho ĐVTN cũng như đông đảo Nhân dân. Thông qua đó, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cũng như tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
 
NGUYỄN NGHĨA