Tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt mạn đàm về công tác bầu cử và tiểu sử các ứng cử viên

07:05, 20/05/2021

(LĐ online) - Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên về công tác bầu cử cũng như có điều kiện xem xét, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài,...

(LĐ online) - Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên về công tác bầu cử cũng như có điều kiện xem xét, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức mạn đàm công tác bầu cử và tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Các đoàn viên, hội viên tham dự buổi mạn đàm
Các đoàn viên, hội viên tham dự buổi mạn đàm
 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên buổi mạn đàm chỉ tổ chức cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt. Sau đó, các cán bộ Đoàn, Hội sẽ triển khai công tác tuyên truyền bầu cử qua các trang thông tin của trường đến đoàn viên, hội viên sinh viên toàn trường như website, Fanpage…
 
Trong buổi mạn đàm, đoàn viên, sinh viên nhà trường đã được quán triệt những nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: Mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; một số điểm mới trong công tác bầu cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quy trình bầu cử… Qua đó, giúp đoàn viên, hội viên, sinh viên nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri là đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên và bày tỏ sự kỳ vọng vào một kỳ bầu cử thành công. Các cử tri mong rằng khi trúng cử, các đại biểu sẽ là người bảo vệ quyền lợi của Nhân dân và phải quan tâm thực hiện tốt các chương trình hành động của mình đã đề ra, sẽ đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn vì sự phát triển và đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, đặc biệt là dành nhiều sự quan tâm đến sự phát triển của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hội nhập quốc tế của Trường Đại học Đà Lạt. 
 
Tại hội nghị, các cử tri cũng đã được phổ biến quyền và trách nhiệm công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử và các thông tin có liên quan đến cử tri trong ngày bầu cử 23/5 như: Địa điểm, thời gian bỏ phiếu, các lưu ý tăng cường ý thức phòng chống dịch Covid-19, chấp hành nguyên tắc phòng chống dịch trong tham gia bầu cử…
 
Để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ sở Đoàn của Trường Đại học Đà Lạt đã đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt nhắc nhở đoàn viên, sinh viên về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia bầu cử; đồng thời, tăng cường đội thanh niên tình nguyện tại các đơn vị bầu cử để hỗ trợ khi có yêu cầu.
 
TUẤN HƯƠNG