Phổ biến Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam cho cán bộ Đoàn

01:08, 29/08/2022
(LĐ online) - Sáng 29/8, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin, kỹ năng về cho đội ngũ cán bộ Đoàn cũng như các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Khối.
 
Quang cảnh buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Quang cảnh buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
 
Tại buổi tập huấn, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được giới thiệu về sự ra đời của Luật Thanh niên, quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên. 
 
Cùng với đó, các báo cáo viên đã phân tích, làm rõ những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên… 
 
Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg vào ngày 24/7/2021 với 6 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ngoài ra, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng được cung cấp kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh năm 2022. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đoàn viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn.
 
Dịp này, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 -19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/09/2022). 
 
DUY DANH