Tuổi trẻ Ðơn Dương quyết tâm xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh

07:11, 17/11/2022
Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, năm 2022, Huyện Đoàn Đơn Dương đã tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở và các hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
Tổ chức cho đoàn viên tham quan, học tập mô hình khởi nghiệp
Tổ chức cho đoàn viên tham quan, học tập mô hình khởi nghiệp
 
Huyện Đơn Dương hiện có hơn 23.000 thanh niên; trong đó, có hơn 3.500 đoàn viên, 7.700 nhi đồng và hơn 8.400 đội viên. Anh Nguyễn Bảo Kiên - Bí thư Huyện Đoàn Đơn Dương cho biết, để xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức và phát triển các hoạt động Đoàn trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể, đa dạng, toàn diện.
 
Theo anh Kiên, để xây dựng Đoàn vững mạnh thì yếu tố đạo đức, lý tưởng cách mạng của thanh, thiếu nhi phải vững vàng. Ngoài ra, văn hóa, lối sống của các em phải lành mạnh. Do đó, các hoạt động phổ biến thông tin, tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác... cho đoàn viên, thanh niên được Huyện Đoàn đẩy mạnh thực hiện, triển khai rộng khắp, gắn liền với các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội lớn của địa phương. 
 
Cùng đó, Huyện Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội nghị, Câu lạc bộ Lý luận trẻ... cho đoàn viên, thanh niên nòng cốt. Các buổi phổ biến pháp luật, định hướng thông tin, cách nhận biết và phân biệt các thông tin sai lệch, phản động, luận điệu chia rẽ... đã giúp thanh niên trên địa bàn có nền tảng phản biện, lý luận vững vàng; qua đó, các em thêm vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
 
Mặt khác, việc tạo sân chơi lành mạnh để thanh, thiếu niên phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ cũng được Huyện Đoàn chú trọng. Các sân chơi như Phong trào Thanh niên tình nguyện,  Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tuổi trẻ sáng tạo được các Hội cơ sở triển khai đồng bộ, linh hoạt, đa dạng dưới nhiều hình thức. Các hoạt động này không những thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia mà còn nhận được sự ủng hộ to lớn từ các ban, ngành, đoàn thể... trên địa bàn; nhờ vậy, công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi huyện đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
 
Cụ thể, trong năm qua, cùng nhiều đợt ra quân giúp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đoàn viên, thanh niên Đơn Dương đã tham gia trồng hơn 4.200 cây xanh, hoa; thu dọn trên 150 m3 rác thải sinh hoạt; tặng hàng trăm suất quà, túi an sinh cho trẻ em nghèo, người già neo đơn, thanh niên yếu thế...; xây dựng 2 công trình Sân chơi cho em và công trình Thắp sáng đường quê với kinh phí 70 triệu đồng... Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên huyện cũng tích cực tham gia các hoạt động hiến máu, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Huyện Đoàn Đơn Dương cũng đã tăng cường tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh, thiếu nhi. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi để thanh niên phát huy ý tưởng, sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. 
 
Để hỗ trợ đoàn viên mạnh dạn khởi nghiệp, Huyện Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình cổ vũ khởi nghiệp, tập huấn kỹ năng quản lý, phổ biến khoa học - kỹ thuật giúp đoàn viên tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, tự tin triển khai ý tưởng kinh doanh. Đối với đoàn viên, học sinh, sinh viên, người lao động, Đoàn tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích xây dựng xã hội học tập, sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường học và hỗ trợ đào tạo tay nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ vốn; hỗ trợ chính sách giúp thanh niên nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, tự tin phát triển nghề nghiệp lâu dài. 
 
Tuy nhiên, để các phong trào và hoạt động Đoàn được sôi nổi, duy trì bền vững thì việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn đặc biệt quan trọng. Do vậy, Huyện Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp, đổi mới phương thức hoạt động. Nhờ đó, 100% đoàn cơ sở đạt “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, các hoạt động đi vào nền nếp, có chiều sâu, bám sát thực tiễn. 
 
Nhìn lại những thành quả đã đạt được, anh Nguyễn Bảo Kiên cho biết, thời gian tới, bên cạnh khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Huyện Đoàn Đơn Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo các nội dung, hình thức trong tổ chức các hoạt động Đoàn, chú trọng vào chiều sâu và tính thiết thực; tạo nguồn cán bộ Đoàn có chất lượng; xây dựng nhiều mô hình đột phá trong việc hỗ trợ thanh niên học tập, bồi dưỡng tài năng trẻ; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp hợp giữa Đoàn Thanh niên với các hội, đoàn thể nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào.
 
NHẬT QUỲNH