Hạt sương nguyên đán

06:01, 24/01/2020

Hạt sương nguyên đán

Nguyên lành trước ban mai
Giọt sương trên tơ nhện lấp lóa
Triệu triệu mặt trời...
 
Từng tia nắng
Xuyên hồn sương trong suốt
Mệnh phụ áo đen không nỡ vồ mồi
 
Mọi vật im lìm
Kính ngưỡng phút đầu năm
Linh thiêng làn gió mới
 
Rón rén 
Cuống lá chao mình
Có thể vỡ giọt kim cương
Nghìn tuổi...
 
Góa phụ áo đen chay tịnh
Để lòng mồng một hoang sơ
Dâng cùng vũ trụ
 
Anh dâng tình
Đính vào ngón trời lồng lộng
Nghi lễ hợp hôn
 
Để mỗi tàn đông,
Giọt kim cương treo mình trước thềm nguyên đán
Đầu thú tuổi em giao thừa...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân