Cụm thi đua số 1 lực lượng vũ trang tỉnh tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng

NGỌC NGÀ 18:17, 17/01/2023

(LĐ online) - Ngày 17/1, Cụm thi đua số 1 gồm Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương: Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua
Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua

Năm 2022, Cụm thi đua số 1 đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”. 100% cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Cụm có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng chi đoàn và hội đồng quân nhân vững mạnh. 
Các đơn vị đã tham gia tốt các phong trào thi đua tại địa phương, nhất là Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau.
100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang các huyện, thành phố nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tuyên dương những thành tựu của Cụm. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của một số đơn vị.
Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu năm 2023, Cụm 1 cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, gắn với Phong trào thi đua Chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. 
Công tác huấn luyện, tiếp tục huấn luyện các nội dung còn lại; diễn tập 25% xã, thị trấn theo kế hoạch. Làm tốt các bước gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất. Tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao nhất.