Sức mạnh quân đội nhìn từ diễn tập khu vực phòng thủ

NGỌC NGÀ 01:19, 19/01/2023

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất về tổ chức, chuẩn bị và tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng năm 2022 với quy mô lớn diễn ra thành công vừa qua là sự khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh quân đội ở khu vực Nam Tây Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia và động viên tinh thần các lực lượng diễn tập
Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia và động viên tinh thần các lực lượng diễn tập

QUY MÔ LỚN

Lâm Đồng nằm ở cửa ngõ phía Nam khu vực Tây Nguyên, địa hình chủ yếu là rừng núi, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 7. Bởi vậy, những vấn đề trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh liên tục đặt ra ở khu vực này, đòi hỏi Lâm Đồng cần chủ động giải quyết nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả vùng. 

Trong bối cảnh đó, việc tiến hành diễn tập KVPT là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đây là hoạt động lớn diễn ra 5 năm 1 lần. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; Luật Quốc phòng và các văn bản về xây dựng, hoạt động KVPT. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền; vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các ban, sở, ngành, đoàn thể khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng trong KVPT tỉnh Lâm Đồng với các lực lượng chủ lực của Quân khu, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết, diễn tập KVPT tại Lâm Đồng năm 2022 diễn ra với các nội dung diễn tập tác chiến chiến lược đã được tổ chức quy mô lớn đồng thời ở ba huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên và một phần thực binh. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, trên không gian rộng, với nhiều nội dung, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và thành phần lực lượng tham gia, bảo đảm sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. 

Đông đảo các lực lượng tham gia diễn tập
Đông đảo các lực lượng tham gia diễn tập

Để đảm bảo phục vụ cho cuộc diễn tập, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, đồng thời huy động lượng lớn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ tham gia. Khung diễn tập của tỉnh, huyện là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. 

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập theo phương châm: Thực sự, thực tế, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, sát với phương án, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và khả năng của tỉnh”.

Để thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT, vai trò của các bộ phận đều được phát huy triệt để. Cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các nội dung; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương theo yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu của cuộc diễn tập. Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu, các khu vực thực hành diễn tập với đầy đủ, trang thiết bị, cơ sở vật chất. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu trong diễn tập, như: kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố bằng màn hình LED; mô phỏng sa bàn 3D sát với thực tế địa hình,... nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, xử lý các tình huống. Đặc biệt, tỉnh chú trọng động viên, huy động Nhân dân các xã trong địa bàn diễn tập đóng góp công sức xây dựng công trình quân sự, đường sá,... phục vụ diễn tập, phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ diễn tập
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ diễn tập

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Cuộc diễn tập KVPT diễn ra vào thời điểm gần cuối năm 2022, đây là thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm. Ngoài ra, cuộc diễn tập gắn với nội dung diễn tập tác chiến chiến lược diễn ra trong điều kiện thời tiết mùa mưa gây khó khăn không nhỏ trong quá trình thực hiện. Song tất cả các thành phần tham gia diễn tập đều tập trung cao độ với ý thức chính trị, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để thực hiện các nội dung diễn tập.

Đại tá Vy Thanh Minh khẳng định thêm: “Đây cũng là đợt kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến và quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, từng bước củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới...”. 

Sau diễn tập, một số vấn đề được đặt ra, trong đó cần tiếp tục tập trung hơn nữa vào nội dung diễn tập của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể để phát huy sức mạnh của bộ phận này và đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Từ thực tiễn cuộc diễn tập, LLVT cần nâng cao việc xác định thời cơ trong các giai đoạn mới một cách tỉ mỉ và khoa học, đồng thời nghiên cứu vận dụng chiến thuật phù hợp để hạn chế tổn thất về lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao khả năng giành thắng lợi. 

Thành công của cuộc diễn tập lần này cho thấy rõ tầm quan trọng của việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện, ngay từ đầu của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong các tình huống đã phát huy hiệu quả trên cơ sở tuyệt đối đảm bảo đúng nguyên tắc, ý định diễn tập đã xác định. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đã phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện nhiệm vụ...

Có thể nói, kết quả của đợt diễn tập KVPT quan trọng này là nền tảng để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nghiên cứu, thống nhất về nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành trong tổ chức xây dựng và hoạt động vững chắc của KVPT trong giai đoạn mới. Qua đó, đảm bảo thích ứng, đối phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng nói riêng cũng như khu vực Tây Nguyên và cả nước nói chung.