Chương trình nghệ thuật ''Mùa Xuân dâng Đảng''

QUỲNH UYỂN 10:37, 03/02/2023

(LĐ online) - Đêm 2/2, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Mùa Xuân dâng Đảng”. 

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự đêm nghệ thuật có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân dâng Đảng” là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng, những mốc son chói lọi cùng thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam khẳng định chặng đường 93 năm đấu tranh xây dựng và phát triển. Đây cũng là dịp ôn lại những bài học kinh nghiệm vượt qua khó khăn gian khổ, sự hi sinh và những đóng góp vẻ vang của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng thấu hiểu và tự hào về dân tộc, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã nỗ lực phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủquyền thiêng liêng của Tổ quốc, những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lối, chỉ đường. Nhân dân một lòng tin Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Tiết mục mở đầu chương trình nhiều màu sắc
Tiết mục mở đầu chương trình nhiều màu sắc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Viết Vân –Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, năm 2023 là năm đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” 1943. Trong 80 năm qua, bản Đề cương vẫn còn nguyên giá trị về nguyên tắc phát triển văn hóa như: dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa đang được bổ sung những nội dung mới để làm phong phú thêm những giá trị về văn hóa, tạo điều kiện phát triển bền vững đất nước. “Đề cương về văn hóa Việt Nam” ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng tạo nền tảng ban đầu cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã thức tỉnh, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xóa bỏ sự nô lệ về văn hóa của chủ nghĩa thực dân; đồng thời tập hợp đông đảo những người yêu văn hóa vào Hội Văn hóa cứu quốc để chuẩn bị thắng lợi cho tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám. Trải qua thời gian 80 năm, nguyên tắc về phát triển về văn hóa của Đề cương đã luôn chứng minh tính đúng đắn đồng thời định hướng cho sự phát triển văn hóa. 

Tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ

Với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen, các dân tộc Lâm Đồng có tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, tạo nên một cộng đồng thống nhất trong đa dạng về sắc màu văn hóa và phong tục tập quán. Trong đó, đặc biệt là các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang và nhiều di sản khác. Cùng với việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ 4 giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc để xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhất là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc của toàn dân tộc. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, tinh thần cống hiến là sức mạnh nội sinh và nguồn lực phát triển để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước, phát triển địa phương đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 2 phần gồm 19 tiết mục ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca quê hương, đất nước vào Xuân sáng ngời khí thế trước vận hội mới. Cùng với tập thể ca sĩ, diễn viên, nhạc công Đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh), chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Thùy Dung.

Phần I chương trình đã kể một câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cống hiến cả đời mình tìm đường cứu nước; tái hiện sống động trang sử hào hùng của dân tộc từ khi có Đảng ra đời chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cho đến ngày toàn thắng, dân tộc cập bến vinh quang, hạnh phúc. Có thể kể các tiết mục: Tổ quốc vinh quang (Hồ Trọng Tuấn, hát múa tập thể), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn – NSND Tạ Minh Tâm trình bày), Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc – ca sĩ Hữu Thắng), Từ làng Sen (Phạm Tuyên – ca sĩ Minh Khuê và nhóm múa phụ họa), Đảng cho ta mùa Xuân (Phạm Tuyên, song ca Nam Trinh – Hoàng Phúc), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh – NSƯT Việt Hoàn), Lửa thiêng dân tộc (Đồng Dương Chiểu – ca sĩ Duy Phú), Bài ca hy vọng (Văn Ký – ca sĩ Thùy Dung), Người về thăm quê (Thuận Yến - NSƯT Việt Hoàn), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà – NSND Tạ Minh Tâm), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường – ca sĩ Hữu Thắng và nhóm múa phụ họa). 

Các tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 2 là hình ảnh đất nước, quê hương Lâm Đồng tươi đẹp khi đất trời vào xuân cùng những âm thanh đẹp qua các bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc đậm đà bản sắc văn hóa của người K’Ho bản địa qua các tiết mục: Đêm đại ngàn (Krajan Dick – hòa tấu nhạc cụ dân tộc), Titlaura (Roda Nai Vy – hòa tấu nhạc cụ dân tộc), Tết đón Xuân về (Châu Đăng Khoa – tốp hát múa), Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn – song ca NSƯT Việt Hoàn – Thùy Dung), Chào Xuân (Nguyễn Hồng Thuận – hát múa tập thể)…

Các tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Chương trình như những bông hoa tươi thắm dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi những thành quả to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.