Lữ đoàn 162 tuyên truyền biển đảo tại TP Đà Lạt

NGỌC NGÀ 16:58, 17/03/2023

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày17/3, tại Thành uỷ Đà Lạt, đoàn công tác của Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức buổi tuyên truyền về biển đảo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại TP Đà Lạt. 

Công tác tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, các thỏa thuận điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; góp phần nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045”.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Lữ đoàn 162 đã khái quát thông tin 3 nhóm chuyên đề chính gồm: Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo; một số kết quả trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. 

Thông qua các chuyên đề, báo cáo viên Lữ đoàn 162 đã khái quát vị trí biển, đảo, đại dương; xu hướng tiến ra biển và đại dương; tình hình biển, đảo trên thế giới; Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó, thông tin về những hoạt động, âm mưu, động thái của một số nước đối với Biển Đông và dự báo tình hình trong thời gian tới. 

Trước đó, công tác tuyên truyền cũng đã được thực hiện tại Trường THPT Trần Phú, TP Đà Lạt thu hút 1.900 cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.