Định hướng nội dung học Bác về tình yêu thương và khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ

DUY DANH 05:54, 23/05/2023

(LĐ online) - Chiều 22/5, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong Khối với chủ đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người và khát vọng cống hiến”.

Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đợt sinh hoạt chính trị
Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đợt sinh hoạt chính trị

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối tham gia đợt sinh hoạt chính trị lần này đã được đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng quán triệt những vấn đề cơ bản nhất về thân thế, sự nghiệp và những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những mẫu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức, tình yêu thương con người vô bờ bến và khát vọng cống hiến, hy sinh vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập, tự do cho Tổ quốc của Bác. 

Cùng với đó, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã định hướng, chỉ rõ cho thanh niên có cách nhìn toàn diện, hiểu rõ về vai trò, giá trị của con người trong sự nghiệp cách mạng, cách ứng xử của mỗi người đối với bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội, với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

Qua nội dung của đợt sinh hoạt chính trị lần này nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; xây dựng Đoàn Khối Các cơ quan vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.