Đơn Dương: Ra mắt Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào

HOA LAN 18:38, 25/05/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 25/5, Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Đơn Dương đã tổ chức lễ ra mắt với 41 hội viên.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng trao quyết định thành lập Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Đơn Dương
Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng trao quyết định thành lập Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Đơn Dương

Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động với mục đích, ý nghĩa hòa bình, đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Ngay sau khi thành lập, Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Đơn Dương sẽ khẩn trương trương xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, phù hợp với chương trình hoạt động của Tỉnh Hội và Quy chế hoạt động của Chi hội, trong đó, triển khai một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh Hội trong công tác đối ngoại; thực hiện tốt công tác đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyền truyền, thông tin, giới thiệu về truyền thống lịch sử, những thành tựu của Lào đến Nhân dân trong huyện, và ngược lại, giới thiệu về địa phương Lâm Đồng nói chung và huyện Đơn Dương nói riêng đến với đất nước Lào.
Mặt khác, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong hệ thống chính trị, cùng với địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị...