Học viện Lục quân khai giảng năm học 2023-2024

NGỌC NGÀ 14:18, 11/09/2023

(LĐ online) - Sáng 11/9, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 với sự tham dự của Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân tham dự Lễ Khai giảng
Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân tham dự Lễ Khai giảng

Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố Đà Lạt và các sở, ngành, Ban Giám đốc Học viện; chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên cùng toàn thể học viên mới của Học viện Lục quân.

Năm học 2022 – 2023, Học viện triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Biểu tổ chức biên chế mới. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm học, trong đó có một số nội dung hoàn thành xuất sắc. Công tác thi đua, khen thưởng trong năm học đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng và hiệu quả; toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đã thể hiện quyết tâm cao, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ khai giảng
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ khai giảng

Với những thành tích đã đạt được, Học viện vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2022; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII); 12 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Học viện tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 14 tập thể, danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 35 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 119 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 640 cá nhân. Ngoài ra, có hàng trăm tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Học viện khen thưởng trong sơ kết, tổng kết các mặt công tác, trong các hội thi, hội thao.

Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Tại Lễ Khai giảng, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện nhiệt liệt chào đón các đồng chí học viên mới từ các đơn vị trong toàn quân, học viên Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia về học tập, rèn luyện tại Học viện. Giám đốc Học viện Lục quân tin tưởng rằng các đồng chí học viên mới sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Chính ủy Học viện phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2023 – 2024
Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Chính ủy Học viện phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2023 – 2024

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Chính ủy Học viện đã phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2023 - 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo: “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phong trào thi đua được triển khai với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt; tích cực thi đua bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật và tài chính trong các nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ khai giảng
Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả học viện đã đạt được trong năm học 2022-2023 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Quân đội được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo điều kiện vững chắc để đến năm 2030 xây dựng quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mục tiêu này đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội”.

Khẳng định vị thế, vai trò của học viện trong hệ thống nhà trường quân đội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong năm học mới, Học viện Lục quân cần tập trung tốt một số nhiệm vụ đó là:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, đặc biệt cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, vận dụng có hiệu quả nghệ thuật chiến tranh nhân dân vào trong quá trình giảng dạy. Nghiên cứu, tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục - đào tạo. Hoàn chỉnh và triển khai đề án “Phát triển Học viện Lục quân đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại”. Hoàn chỉnh  xây dựng đầu tra chương trình đào tạo cho từng đối tượng, đề xuất một số ngành đào tạo mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa vững chắc. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác khảo thí, tự đánh giá chất lượng trường, chất lượng chương trình đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường mối quan hệ giữa học viện với hệ thống nhà trường quân đội và với đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.