Khi ý Đảng hợp lòng dân

NHẬT MINH 01:13, 06/09/2023

Với 8 đảng viên, thời gian qua, Chi bộ thôn R’Lơm hiện đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Một góc thôn R’Lơm
Một góc thôn R’Lơm

Thôn R’Lơm có 274 hộ, với 1.439 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gốc bản địa chiếm 96%, còn lại là cư dân từ các nơi khác đến sinh sống và lập nghiệp. Ngay sau khi có văn bản của Huyện ủy, Đảng ủy xã Tu Tra về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ thôn R’Lơm đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mở rộng để triển khai thực hiện các nội dung; đồng thời, chỉ đạo cho các đảng viên trong chi bộ xây dựng bản đăng ký làm theo Bác một cách cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân.

Cùng với đó, chi bộ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân hiểu và học tập, làm theo lời Bác từ những việc làm cụ thể như: tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn; phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng; xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Từ đó, đã phát huy được sức mạnh tập thể trong xây dựng và giữ gìn nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Ông Cơ Liêng Ha Winh - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn R’Lơm cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng như hàng năm, chi bộ luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, nên trong các buổi sinh hoạt, chi bộ thường xuyên quán triệt đến tất cả các đảng viên, cũng như toàn thể hệ thống chính trị của thôn, không ngừng nâng cao tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, trách nhiệm, cũng như phát huy vai trò của người đảng viên để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong thời gian qua, Chi bộ thôn R’Lơm đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn R’Lơm đạt trên 78 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, giàu đẹp. Đặc biệt, xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ là điểm tựa để thôn R’Lơm phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ thôn R’Lơm đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu năm 2023. Từ đó, chi bộ tập trung lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và cán bộ thôn triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với những việc làm cụ thể như: Xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa, cây xanh dọc theo tuyến đường; vận động Nhân dân đóng góp số tiền gần 400 triệu đồng để xây dựng 750 m đường bê tông, xây dựng tuyến đường điện thắp sáng,... góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hàng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các đoàn thể trong thôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh. Số đảng viên trong chi bộ cuối năm xếp loại tốt chiếm trên 90%, trong đó có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ thôn R’Lơm được Đảng ủy xã Tu Tra công nhận và tặng giấy khen chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm 2020, 2021, 2022. 

Đánh giá về Chi bộ thôn R’Lơm, ông Đào Ngọc Duy - Bí thư Đảng ủy xã Tu Tra, nói: “Qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thôn R’Lơm đã có những điểm nổi bật và điểm sáng, đặc biệt là trong quá trình chi bộ đã lãnh đạo về hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế sản xuất đã lãnh đạo và tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là từ sản xuất nông nghiệp lúa nước 1 vụ sang trồng cây nông nghiệp, cây thương phẩm có giá trị cao; cũng như chuyển đổi dần về cơ cấu vật nuôi, đã chuyển đổi sang chăn nuôi bò thịt có hiệu quả kinh tế; từ một thôn có đa số là người đồng bào DTTS, đến thời điểm năm 2022 đã không còn hộ nghèo trên toàn thôn”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên thôn R’Lơm đã tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những quyết sách của chính quyền địa phương. Đồng thời, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân trên địa bàn xã Tu Tra nói riêng và huyện Đơn Dương nói chung.