Đại biểu Quốc hội K'Nhiễu góp ý liên quan đến vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NGUYỆT THU 17:41, 30/10/2023

(LĐ online) - Ngày 30/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Quang cảnh kỳ họp

Tham gia góp ý về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ĐBQH K’Nhiễu – Đoàn Lâm Đồng nhấn mạnh: "Bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất ở vùng đồng bào DTTS đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tập trung giải quyết. Trong đó, việc tháo gỡ vướng mắc về giải quyết đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS đang và sẽ đối diện với những thách thức, như việc gia tăng dân số ở các vùng đồng bào DTTS và miền núi tạo nên áp lực đối với đất đai trong canh tác truyền thống; sự phát triển xã hội theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, nông nghiệp hàng hóa, kéo theo sự bùng nổ của các dự án khai khoáng, năng lượng, phát triển giao thông, đô thị, tập trung đất đai trồng cây nguyên liệu, cây nông nghiệp hàng hóa,... cũng tạo nên sức ép vào quỹ đất. Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất rừng đang bị lấn chiếm, tranh chấp diễn ra ở nhiều địa phương; đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2022, một số hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS chiếm 55,27% tổng số hộ nghèo của cả nước.

Chính vì lẽ đó có thể khẳng định, nguồn lực đất đai là yếu tố chi phối sự phát triển của mỗi cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng DTTS. Đồng bào DTTS là nhóm yếu thế, cần được sự quan tâm đặc biệt và có chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp của Nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều bất cập, khiến việc thực hiện mục tiêu tháo gỡ vướng mắc về giải quyết đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu K'Nhiễu – Đoàn Lâm Đồng góp ý vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc chỉ quy định mang tính nguyên tắc về những bảo đảm của Nhà nước cho người sử dụng đất quy định tại Luật Đất đai hiện hành chưa đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho đồng bào DTTS. Do vậy, để giúp đồng bào ổn định đời sống và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ vướng mắc về giải quyết đất ở, đất sản xuất, tôi có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả việc tạo quỹ đất phục vụ việc hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS, đặc biệt là quỹ đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Đề nghị, thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật Đất đai qua đó tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương, bao gồm: xác định các diện tích đất công ty nông, lâm trường được tiếp tục sử dụng; diện tích bàn giao về địa phương để tạo quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật và để phát triển kinh tế - xã hội; Lập kế hoạch để tiếp tục thu hồi phần diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho người khác sử dụng trái pháp luật để tạo quỹ đất cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào DTTS.

Thứ hai, trên thực tế ở nhiều nơi, người dân đã trồng cây từ nhiều năm và dựa vào đó làm nguồn sinh kế qua nhiều thế hệ, đây là vấn đề rất khó khăn cho công tác quản lý về con người và về đất rừng trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn các tỉnh Tây Nguyên của chúng tôi. Do đó, cần tập nguồn lực lớn nhằm thu gom người dân vào sinh sống, sản xuất tại vùng đất đã được quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do...

Cuối cùng, tôi xin thống nhất tờ trình số 557/TTr-CP ngày 16/10/2023 của Chính phủ về các cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025".