[Infographic] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

06:10, 26/10/2023

Ngày 25/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chiều 25/10, với 470 đại biểu tán thành, bằng 95,14% tổng số 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

(Theo nhandan.com.vn)