Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười Nga

SONG HOÀNG 08:57, 07/11/2023

(LĐ online) - Từ phủ nhận cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga để đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và chế độ xã hội chủ nghĩa là thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tuy nhiên, tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với sự phát triển của nhân loại nói chung, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng là sự thật không thể xuyên tạc.

Thời gian qua, một số các đài VOA, RFA, BBC, RFI cũng như một số trang mạng xã hội Youtube, Twitter, Facebok của các tổ chức phản động trong và ngoài nước… thông qua nhiều hình thức nhằm xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo lịch sử, bôi nhọ, phủ nhận ý nghĩa, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Sau sụp đổ của Liên Xô, họ cố tình rêu rao rằng: Cách mạng Tháng Mười Nga đã mất hết giá trị; “Cách mạng Tháng Mười Nga là một sai lầm của lịch sử”. Và để tăng tính thuyết phục cho luận điệu này, họ tung hê rằng: Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy”; “một cuộc bạo động phản dân chủ”; một “cuộc đảo chính” nhằm “tiếm quyền” lãnh đạo của giai cấp tư sản và việc thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy luật phát triển chung của xã hội loài người; Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là “quái thai của lịch sử”, là một sự “đẻ non”… và không quên bịa đặt: Người Nga hôm nay đã “vứt cuộc cách mạng này vào sọt rác”.

Nhưng có lẽ những kẻ cơ hội chính trị nói trên không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu rằng, ngay sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin và Đảng Bolshevik Nga đã tập trung củng cố chính quyền Xô viết, xây dựng chế độ xã hội mới, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho quần chúng Nhân dân. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công đáp ứng được ý nguyện của quần chúng Nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. Nhờ sức mạnh công nghiệp hùng hậu, nhờ sức động viên của chế độ xã hội mới, nhờ sự quên mình của Nhân dân, tài tổ chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, một đảng được tôi luyện trong ngọn lửa Tháng Mười, Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm họa hủy diệt. Chỉ trong vòng 20 năm sau chiến tranh, Liên Xô đã đạt những thành tựu vĩ đại làm cả thế giới khâm phục: nước đầu tiên khai phá con đường chinh phục vũ trụ, cũng là nước đầu tiên đưa năng lượng hạt nhân vào phục vụ đời sống hòa bình của con người.

Rõ ràng, những ai hiểu biết lịch sử đều phải thừa nhận, cuộc cách mạng này đã mở ra một xu thế phát triển mới cho nhân loại. Nói về vai trò “mở đường” của Cách mạng Tháng Mười Nga, V.I.Lênin đã viết: “Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một thắng lợi cuối cùng… Bao giờ và thời hạn nào thì những người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được sự nghiệp ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng, chính là băng đã tan, đường đã mở, lối đã vạch ra rồi”.

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội từ lý thuyết đã trở thành thực tiễn. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô trở thành đối thủ “đáng gờm” và không thể tiêu diệt của các nước tư bản. Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế (tháng 11/1960) đưa ra khái niệm “thời đại chúng ta”: “Thời đại chúng ta mà nội dung chủ yếu là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, là thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc, là thời đại chủ nghĩa đế quốc bị thủ tiêu, là thời đại ngày càng có thêm nhiều dân tộc tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, là thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới”.

Trước những luận điệu xuyên tạc, bóp méo… về cuộc Cách mạng Tháng Mười và sụp đổ của Liên Xô; tháng 7/2001, trong buổi họp báo, khi nhận được câu hỏi “Ngài đánh giá thế nào về sự đổ vỡ của Liên Xô?”. Tổng thống Putin đã trả lời: “Ai không tiếc cho sự đổ vỡ của Liên Xô, người đó không có lương tâm; Ai muốn khôi phục Liên Xô trong quá khứ, người đó không có đầu óc”. Ông Putin cũng từng khẳng định vào tháng 02/2004 rằng: “Liên Xô tan rã là bi kịch lớn của toàn dân tộc”, đất nước sẽ phải đối mặt nhiều vấn đề như ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, chính trị...”. Để bảo vệ nước Nga hậu Xô Viết, ngày 19/5/2009, Tổng thống Nga Medvedev đã ký sắc lệnh thành lập một “Ủy ban đặc biệt” nhằm chống lại các âm mưu xét lại, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phá hoại các lợi ích của nước Nga… 

Với luận điệu: Người Nga hôm nay đã “vứt cuộc cách mạng này vào sọt rác” của của các tổ chức phản động; thì thực tế như gáo nước lạnh xối ngay vào những kẻ cố tình đặt điều, bóp méo sự thật; vì, người Nga không những không quên cuộc cách mạng này mà vẫn luôn nhắc nhớ về nó. Minh chứng cụ thể nhất, Trung tâm Phân tích Levada, một trung tâm uy tín về phân tích chính trị đã từng mở muộc thăm dò dư luận để nắm bắt ý kiến của người Nga về cuộc cách mạng này. Kết quả có 57% số người dân Nga được hỏi ý kiến cho rằng: Cách mạng Tháng Mười Nga đã đem lại lợi ích cho Nhân dân Nga. 31% cho rằng Cách mạng đem đến sự nhảy vọt cho nền kinh tế và xã hội Nga. Trong khi đó, chỉ 15% cho rằng Cách mạng Tháng Mười Nga là một tai họa đối với họ...

Đối với Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga, cách mạng Việt Nam đã quy tụ được lòng dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa dân tộc từ thân phận lầm than, nô lệ, bị áp bức đứng lên giành độc lập, thống nhất đất nước, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vươn mình mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”.

Thực tế đã chứng minh, nếu không có cuộc cách mạng Tháng Mười ở nước Nga, sẽ không có cuộc cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Đây là một sự thật, một minh chứng chân thật nhất, xác đáng nhất mà không một luận điệu xuyên tạc xấu xa nào có thể phủ nhận được. Bởi, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

106 năm đã trôi qua, thế giới đã có quá nhiều đổi thay, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ còn tung ra rất nhiều chiêu trò xuyên tạc, nhưng tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên giá trị. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười Nga.