Đoàn ĐBQH Lâm Đồng thảo luận, góp ý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ

NGUYỆT THU 11:44, 11/11/2023

(LĐ online) - Ngày 10/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Đại biểu Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng góp ý thảo luận về hành lang an toàn đường bộ

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.14% tổng số ĐBQH), trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 94.33% tổng số ĐBQH); có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0.61% tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu;  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường bộ; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Thảo luận tổ sáng ngày 10/11, đại biểu Nguyễn Tạo – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng góp ý Luật Đường bộ: phạm vi điều chỉnh cần đưa kết cấu cầu cạn vào phạm vi điều chỉnh lần này; quan tâm vấn đề bảo vệ hành lang an toàn đường bộ vì đây là vấn đề đã được Hội đồng Bộ trưởng quy định từ năm 1983, cần công khai hành lang bảo vệ đường bộ tận hệ thống chính trị từ xã để tránh tình trạng phải đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà nước mở đường; đường bộ gắn với công trình thủy lợi cần quy định cụ thể hơn, phù hợp thực tiễn…

Được biết, từ ngày 11/11/2023 đến hết ngày 19/11/2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.