HĐND huyện Lạc Dương khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 12

TUẤN HƯƠNG 19:59, 20/11/2023

(LĐ online) - Ngày 20/11, HĐND huyện Lạc Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI.

Kỳ họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Sử Thanh Hoài – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Khắc Lợi – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lạc Dương đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, xem xét thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư công nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng năm 2023 theo kế hoạch, nghị quyết đã đề ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng đã nghe báo cáo về việc thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các cơ quan nhà nước trình ra kỳ họp của Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Qua các báo cáo, tờ trình, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan các nội dung trình tại kỳ họp; đồng thời, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh được HĐND bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 15 đồng chí một cách dân chủ, khách quan. Kết quả lấy phiếu được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời và theo đúng quy định. Đa số người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Sử Thanh Hoài – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Thế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Khắc Lợi – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương chúc mừng Ủy viên UBND huyện khóa XI vừa được bầu bổ sung
Đồng chí Sử Thanh Hoài – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Thế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đỗ Khắc Lợi – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương chúc mừng Ủy viên UBND huyện khóa XI vừa được bầu bổ sung

Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp gồm: Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Lạc Dương khóa XI; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Lạc Dương khóa XI; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Sử Thanh Hoài – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua đó góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương cũng chúc mừng những người có kết quả “tín nhiệm cao”; đồng thời đề nghị những người có kết quả “tín nhiệm” tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.