BÁO XUÂN GIÁP THÌN 2024:
Khát vọng vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

HỒ LAN 00:39, 11/02/2024

Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bên cạnh những thành quả quan trọng là nhiều thách thức, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đồng lòng, góp sức, nỗ lực vượt qua để tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025.

Hạ tầng giao thông không ngừng được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Võ Trang
Hạ tầng giao thông không ngừng được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Võ Trang

NHỮNG ĐIỂM SÁNG ĐÁNG CHÚ Ý

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết. Tuy nhiên, bước vào thời gian đầu thực hiện Nghị quyết, Lâm Đồng và cả nước phải đương đầu với đại dịch COVID-19, khó khăn vượt ngoài dự lường của các phương án, kế hoạch đề ra. Giữa muôn vàn gian khó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao nên đạt được những kết quả tích cực. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm QP-AN của địa phương. Trong đó, ưu tiên triển khai các dự án, công trình quan trọng có tác động lớn đến tình hình phát triển KT-XH, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, như: Mở rộng, nâng cấp đèo Prenn, xây dựng đường vành đai và các tuyến đường trong trung tâm TP Đà Lạt…; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án: Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đường cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Liên Khương (Lâm Đồng); Khôi phục, cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm... Đến thời điểm hiện tại có 5 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng; 11 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh phát triển về hạ tầng, tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng phát triển các lĩnh vực thế mạnh gồm: Nông nghiệp và du lịch. Ngành Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 5,4%. Chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, bền vững, hiện đại, hiệu quả cao. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh và hữu cơ có bước phát triển mạnh; hình thành, công nhận 11 vùng sản xuất nông nghiệp với 66.150 ha đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao; trên 630 ha ứng dụng công nghệ thông minh; 1.500 ha diện tích trồng trọt được cấp giấy chứng nhận hữu cơ. Giá trị sản xuất bình quân/ha đạt 245 triệu đồng/ha, tăng 28,3% so với năm 2020.

Lâm Đồng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững. Hạ tầng du lịch được đầu tư về chất và lượng, đáp ứng nhu cầu du khách. Bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, Lâm Đồng đang phát triển du lịch cộng đồng, du lịch canh nông, du lịch thể thao mạo hiểm... Đây là những sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, có nét đặc trưng khác biệt để du lịch của tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã có 109/111 xã và 5 huyện đạt chuẩn. Trong đó có 40 xã NTM nâng cao, 14 xã kiểu mẫu. Hai TP Ðà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đã dần được nâng lên.

Với nhiều nỗ lực, nửa đầu nhiệm kỳ qua, kinh tế của Lâm Đồng tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt và tiệm cận kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (2021-2023) đạt 6,69%; GRDP bình quân đầu người 86,12 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 37.628 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 11,93%/năm. 

Tầm vóc Lâm Đồng đã không ngừng được cải thiện tích cực, lòng dân đồng thuận, tin yêu. Đó là cơ sở quan trọng để Lâm Đồng vượt lên mọi gian khó tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp theo.

ĐOÀN KẾT, TẠO SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Để có được những thành công trong nửa nhiệm kỳ qua, đầu tiên phải kể đến sự đoàn kết trong Đảng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Bài học về tinh thần đoàn kết thể hiện rõ nhất trong những tháng ngày Lâm Đồng phải đương đầu với đại dịch COVID-19, tiếp theo là giai đoạn phục hồi KT-XH đầy gian khó. Khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp và đồng thuận cao trong xã hội là nền tảng để triển khai các nhiệm vụ chính trị và đạt được các mục tiêu đề ra.

Tiếp đó, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu đề ra. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả điều hành của chính quyền theo quy định.

Theo dõi chặt chẽ, chủ động, nhạy bén, nắm chắc những diễn biến mới, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bình tĩnh, tự tin, chủ động phương án, linh hoạt ứng phó với các tình huống bất ngờ phát sinh. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nhất là nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chú trọng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chủ động rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm...

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG 

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục; đồng thời, nhận thức sâu sắc công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ quan trọng trong toàn Đảng bộ nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức thông qua việc tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng phù hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có nhiều đổi mới, toàn diện, đồng bộ, chủ động, tích cực hơn, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chất lượng, hiệu quả có chuyển biến rõ rệt. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng; nội dung tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tuyên truyền, vận động, tập hợp, tổ chức phong trào quần chúng. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt công tác dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán trong các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến trong việc giám sát, quyết định những vấn đề lớn của địa phương theo luật định. Chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; tăng cường, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,...

NHẬN DIỆN RÕ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua hơn nửa đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận thấy, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa bám sát tiến độ đề ra, còn nhiều kỳ vọng chưa trở thành hiện thực. Đó là, kinh tế tuy phát triển nhưng chưa thật sự ổn định và bền vững; cơ cấu kinh tế chưa đạt kỳ vọng; ngành công nghiệp - xây dựng phát triển còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thiếu sự bền vững. 

Công tác lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu. Đây cũng chính là lực cản để triển khai kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng mặc dù được lãnh đạo, chỉ đạo hết sức quyết liệt và thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng báo động khi mà các vụ vi phạm xảy ra ở một số địa bàn với quy mô lớn, tính chất phạm tội nguy hiểm hơn; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép... gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác quản lý tài sản công, nhất là nhà, đất có nơi chưa chặt chẽ, gây lãng phí nguồn lực.

Tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Việc thu hút đầu tư nói chung và việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược chưa thực sự hiệu quả nên chưa có các dự án lớn có thể khai thác tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Công tác quản lý và thực hiện đầu tư công còn một số bất cập; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công chưa cao.

Đời sống một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; an sinh xã hội, công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, thách thức, tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng một bộ phận hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội khó thoát nghèo. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và hoạt động “tín dụng đen” có chiều hướng gia tăng. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp cơ sở chưa chuyển biến rõ nét; việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chuyển biến chưa mạnh. Xuất hiện tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu năng động, sáng tạo, không dám làm, sợ trách nhiệm, nhất là tại một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra...

ĐỂ HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2025; là động lực, cực tăng trưởng của Tây Nguyên và cả nước trong thời gian tới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần có sự quyết tâm cao cùng ý chí bền bỉ trong việc nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 

Theo đó, Tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế mang tính khách quan lẫn chủ quan trong nửa nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoạch định được những nhiệm vụ phù hợp, với những giải pháp khả thi cho thời gian đến; làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương và từng cá nhân thực hiện với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

Trước mắt, cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2024 và đến hết nhiệm kỳ. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

 Phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là thành tựu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thành tựu từ kết quả công tác đối ngoại của Đảng và các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn và tuân thủ đúng pháp luật. Bám sát tình hình, đánh giá, dự báo đúng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để vươn lên, khẳng định bản lĩnh.

 Tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài và kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, phát sinh. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng phục vụ yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tổng kết, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, tạo chuyển biến đồng bộ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... 

Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế.