Công khai danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

21:53, 14/05/2024

(LĐ online) - Thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng về công khai danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh; Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng;

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trân trọng thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xem xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, cụ thể như sau:

I. TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (khen thưởng quá trình cống hiến)

Ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

II. TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Bà Nguyễn Thị Thạt

Nguyên quán: xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng ký hồ sơ: xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 27/5/2024.