Di Linh: Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

VIỆT QUỲNH 17:08, 15/05/2024

(LĐ online) - Chiều 15/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; K’ Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian qua, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân huyện Di Linh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Qua triển khai thực hiện, tính đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 428 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Từ đây đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, tập trung làm rõ những thuận lợi và kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận tại địa phương, đơn vị; thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và phân tích nguyên nhân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm thiết thực; các cách làm hay, hiệu quả; đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại diện các địa phương, đơn vị cũng có các ý kiến đề xuất với lãnh đạo huyện về các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới hiện nay, nhất là công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đối với công tác dân vận của Đảng. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể trong toàn huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận của Đảng.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận; củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ trong hệ thống dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể để phát huy dân chủ trong Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân được thụ hưởng”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là việc xây dựng lực lượng cốt cán, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Từ khóa:

Di Linh

chè