Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

VIỆT QUỲNH 11:45, 11/06/2024

(LĐ online) - Sáng 11/6, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng. Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản diễn ra ổn định, đảm bảo an toàn, trật tự. Đồng bào các tôn giáo đón Tết Nguyên đán, tổ chức các cuộc lễ trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Ngoài hoạt động tôn giáo thuần túy, các tôn còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo; tổ chức đoàn thăm các cơ sở bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện... nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ Phục sinh, Đại lễ Phật đản...

Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tăng cường phối hợp công tác, thực hiện thông tin hai chiều với Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố để chủ động nắm chắc tình hình. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, tín đồ tôn giáo...

ác thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh.
Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đề nghị trong thời gian tới, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo. Tăng cường quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo. Tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên và phát huy vai trò của đảng viên là người có đạo...