Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

TUẤN HƯƠNG 16:48, 05/06/2024

(LĐ online) - Ngày 5/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2024 cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi,
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, chuyên viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận. Qua đó cung cấp đến các học viên những kiến thức cần thiết để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác dân vận tại địa phương, đơn vị cũng như tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi cộm tại địa phương.

í Lê Minh Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủyPhát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng ch
Đồng chí Lê Minh Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Minh Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần phải tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, sự hiểu biết, kỹ năng tuyên truyền, vận động và cách thức thực hiện công tác dân vận, qua đó nâng cao chất lượng công tác dân vận.

Các học viên đã được bồi dưỡng các chuyên đề: Kỹ năng nắm tình hình Nhân dân và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình Nhân dân; Quán triệt và hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 124 -QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quán triệt nội dung Công văn số 3534-CV/TU ngày 31/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 27/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.