Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TRỊNH CHU 21:18, 13/06/2024

(LĐ online) - Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc, Cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 huyện Bảo Lâm và các Bí thư Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo cáo viên đã truyền đạt 2 chuyên đề: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; Kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm chia sẻ, qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Ngoài ra, việc trang bị nghiệp vụ, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn giúp các học viên có thêm kiến thức để chia sẻ những thông tin tích cực, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.