Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật

TUẤN HƯƠNG 15:57, 10/07/2024

(LĐ online) - Ngày 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quang Tuyến và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vũ Văn Thúc chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quang Tuyến và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vũ Văn Thúc chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch công tác; các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thêm, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác được đề ra tại Chương trình hành động của ngành tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Ngành tư pháp đã chủ động, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý củanNgành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành; công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả ấn tượng...

Những kết quả trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành 1.528 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 1.038 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và 810 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã.

Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức trên 305.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; tổ chức trên 4.000 cuộc thi cho khoảng 4 triệu lượt người dự thi; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp nhận hơn 46.600 vụ việc hòa giải, tổng số vụ việc được hòa giải 45.112 vụ việc, số vụ việc hòa giải thành 37.628 vụ việc.

Công tác thi hành án dân sự được triển khai quyết liệt, toàn hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 404.000 việc, đạt tỉ lệ 65,24% với hơn 73.000 tỷ đồng; các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi 1.387 việc; trong đó, số cũ chuyển sang 776 việc, số tiếp nhận mới 611 việc; đã thi hành xong 400 việc.

Ngoài ra, việc thể chế pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được chú trọng, hoàn thiện; hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; kết quả thi hành án dân sự chưa đạt được như kỳ vọng; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chưa kịp thời; vẫn còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, bên cạnh làm rõ những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung đánh giá khó khăn, vướng mắc, nhất là trong nhiệm vụ lập đề nghị, xây dựng, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tình hình tổ chức thi hành pháp luật; việc tham mưu ý kiến pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và từng địa phương; công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của toàn ngành tư pháp thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Bộ, ngành tư pháp tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sử dụng linh hoạt các giải pháp về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thêm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành tư pháp; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp, pháp luật có trình độ, chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu hiện nay…