Tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt nam, Lào, Campuchia tại thành phố Đà Lạt

09:10, 15/10/2019

(LĐ online) - Triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt; Trung ương Hội nông dân Việt Nam dự kiến tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt; Trung ương Hội nông dân Việt Nam dự kiến tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Với những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, khí hậu, ngành Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại ba nước tiểu vùng sông Mê Kông. Hiện nay, phần lớn dân cư ba nước đang tham gia sản xuất nông nghiệp và tỷ lệ nông dân trong tổng dân số ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần lượt là 65,5%, 79,7%, 80%. Việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về sản xuất nông nghiệp giữa nông dân ba nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và nâng tầm vị thế của mỗi nước trong khu vực. thực tiễn hiện nay đặt ra những những yêu cầu bức thiết đối với việc hợp tác, liên kết và kết nối nông dân giữa ba nước.
 
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự kiện ý nghĩa nhằm tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nông dân ba nước; chia sẽ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm bắt nhu cầu về mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ mới, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sản xuất nông sản; giới thiệu những thành tự về khoa học, công nghệ , thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu, và tiêu thụ nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, tiếp cận thị trường ở mỗi nước.
 
Hội chợ nông sản sạch dự kiến diễn ra trong 5 ngày gồm khoảng 500 gian hàng với các hoạt động chính: triển lãm, giới thiệu sản phẩm; đào tạo tập huấn, hội thảo; bình xét và trao giải cho các doanh nghiệp và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; hoạt động trải nghiệm du lịch nông nghiệp, thử làm nông dân…
 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND thành phố Đà Lạt lập kế hoạch phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tổ chức Chương trình gặp gỡ và Hội chợ thành công.
 
NHẬT LỆ