Đức Trọng: Rà soát và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

06:11, 13/11/2019

Qua rà soát, các trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (giai đoạn từ 1/6/2012 đến 31/12/2017), Đức Trọng có 151 trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn...

Qua rà soát, các trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (giai đoạn từ 1/6/2012 đến 31/12/2017), Đức Trọng có 151 trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. Chủ yếu là thiếu trình độ chuyên môn đại học, thiếu trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, thiếu bồi dưỡng trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.
 
Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Ảnh: H.M
Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Ảnh: H.M
 
Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, công văn của Tỉnh ủy về việc thường xuyên rà soát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đúng nguyên tắc theo thẩm quyền đối với những sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ, Huyện ủy Đức Trọng đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm phòng và chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành các quy định cụ thể về phân cấp quản lý cán bộ và công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và một số nội dung khác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và cụ thể hóa nội dung trên trong triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị rà soát, đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo đang thiếu điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. 
 
Đến thời điểm này đã có 109 trường hợp cán bộ là lãnh đạo, quản lý hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Còn 43 trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; trong đó có 5 trường hợp thuộc phòng, ban cấp huyện, 1 trường hợp thuộc cấp xã song là Huyện ủy viên, 37 trường hợp công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.
 
Nguyên nhân để các trường hợp cán bộ nêu trên thiếu tiêu chuẩn là do một số trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý đã gần đủ tuổi nghỉ hưu nên đã có đơn xin không đi học hoặc có nguyện vọng không giữ chức lãnh đạo quản lý. Một số trường hợp khác đã có bằng đại học nhưng chưa được tham gia hoặc không đủ điều kiện thi thăng hạng. 
 
Một số trường hợp thiếu tiêu chuẩn trình độ đại học, cụ thể là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh của huyện, do tính chất đặc thù của Hội các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch hội đều là bộ đội xuất ngũ, đã lớn tuổi nên không có nhu cầu hoặc không đủ thời gian công tác để tiếp tục đi học hoàn thiện bằng cấp. 
 
Đối với các trường hợp này, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã đưa ra giải pháp cụ thể. Đơn cử như với 5 trường hợp là cán bộ thuộc cấp huyện, lãnh đạo huyện đã cử đi tham gia lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; trường hợp thiếu tiêu chuẩn xếp ngạch chuyên viên chính sẽ được đăng ký dự thi ngay khi có đợt; đối với trường hợp thiếu tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đại học của hai cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện, do đặc thù về tuổi tác nên không đào tạo thêm. Trường hợp 1 cán bộ cấp xã thiếu trình độ chuyên môn đại học song do tuổi đời đã cao sẽ nghỉ hưu vào năm 2020 nên không đào tạo thêm. Đối với 37 trường hợp cán bộ thiếu tiêu chuẩn ở các đơn vị sự nghiệp, những trường hợp đến tuổi nghỉ hưu hoặc có đơn xin không đi học sẽ không cử đi tham gia các lớp đào tạo. Các trường hợp thiếu tiêu chuẩn xếp lương ngạch chuyên viên, thiếu tiêu chuẩn lý luận chính trị, tiêu chuẩn quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng chỉ đạo tiếp tục rà soát và cho đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch, bổ sung hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong năm 2019 theo quy định.
 
Các nhiệm vụ về công tác cán bộ từ nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng và chính sách cán bộ luôn được Huyện ủy Đức Trọng chỉ đạo thực hiện chặt chẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy trình. Tuy vậy, nhìn nhận một cách khách quan, thời gian qua, công tác cán bộ trên địa bàn huyện Đức Trọng vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thực hiện Kết luận số 71 ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2017; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ. Theo đó, đã có 4 cán bộ công chức bị kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm.
 
Theo Phó Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Lê Hồng Khánh, trong thời gian tới, Huyện ủy Đức Trọng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, rà soát, tham mưu, cử cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để tránh những vướng mắc khi có quyết định bổ nhiệm hay bổ nhiệm lại. 
 
HOÀNG MY