Nhiều chương trình hợp tác giữa Lâm Đồng và vùng Occitanie - Pháp

09:11, 21/11/2019

(LĐ online) - Chiều 20/11, ông Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng ông Guillaume Cros - vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee, Cộng hòa Pháp đã ký kết ý định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Chính quyền vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee của Cộng hòa Pháp.

(LĐ online) - Chiều 20/11, ông Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng ông Guillaume Cros - vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee, Cộng hòa Pháp đã ký kết ý định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Chính quyền vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee của Cộng hòa Pháp.
 
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Guillaume Cros – Phó Chủ tịch vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee, Cộng hòa Pháp ký kết ý định thư
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Guillaume Cros - Phó Chủ tịch vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee, Cộng hòa Pháp ký kết ý định thư
 
Trước đó, Lâm Đồng và Chính quyền vùng Occitanie/Pyrenees -Mediterranee, Cộng hòa Pháp đã có những cuộc gặp gỡ thảo luận về chương trình hợp tác tại Toulouse - Pháp trong tháng 4/2019. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, Lâm Đồng và vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee ký kết ý định thư nhằm duy trì và xây dựng một chương trình hợp tác cấp địa phương với nhau. 
 
Nội dung hợp tác được Lâm Đồng đưa ra trong 4 lĩnh vực chính gồm: Xây dựng gắn với việc bảo vệ di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt và xây dựng qui hoạch đô thị, nông nghiệp bền vững với các loại cây trồng đặc thù của Đà Lạt có nguồn gốc di thực từ Pháp, du lịch với các chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 2 quốc gia và  văn hóa gồm bảo tồn văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, còn có các lĩnh vực khác cũng được đề cập đến trong cuộc gặp gồm cộng đồng Pháp ngữ, y tế, giáo dục… 
 
Từ ý định thư này, một biên bản hợp tác sẽ được cả 2 bên cùng xây dựng nhằm cụ thể hóa những cam kết trên và đưa ra phương thức điều hành để triển khai các chương trình hợp tác này trong thời gian đến. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trong dịp này cũng giới thiệu với đoàn đại biểu vùng Occitanie/Pyrenees - Mediterranee về các thế mạnh của Lâm Đồng Đà Lạt.
 
VIẾT TRỌNG