Tân Hà: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4

06:11, 04/11/2019

Xác định rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đẩy mạnh thực hiện nội dung này đến tận cơ sở...

Xác định rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đẩy mạnh thực hiện nội dung này đến tận cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc thực hiện. Sau khi đoàn kiểm tra của Huyện ủy Lâm Hà kiểm tra tại xã Tân Hà, đã có những chỉ đạo cụ thể để phát huy mặt tích cực và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nội dung trên ở xã này.
 
Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 giúp người dân Tân Hà đặt trọn niềm tin vào bộ máy và ổn định phát triển sản xuất. Ảnh: H.My
Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 giúp người dân Tân Hà đặt trọn niềm tin vào bộ máy và ổn định phát triển sản xuất. Ảnh: H.My
 
Đảng bộ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà hiện có 224 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 
 
Hàng năm, Đảng ủy xã Tân Hà chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này góp phần phát huy ý thức tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nêu cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. 
 
Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng và đăng ký thực hiện các mô hình. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay cần nhân rộng như việc huy động sức dân làm đường giao thông ở thôn Phúc Thọ 2, mô hình rau hoa công nghệ cao ở thôn Tân Đức, mô hình tổ hợp tác dâu tằm của Chi hội phụ nữ, mô hình gắn kết tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh xã, mô hình thắp sáng đường quê của Hội Nông dân xã… Thông qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần, khí thế sôi nổi trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã Tân Hà đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Song song với đó, hàng năm Đảng ủy xã đều tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay, thông qua việc kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 6 đảng viên. Trong đó khai trừ 3 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên, xóa tên 3 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ và cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế còn tồn tại; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, có tính răn đe, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành ở mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Ông Nguyễn Văn Tình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà nhận định, tại Đảng ủy xã Tân Hà, việc cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 vẫn còn nội dung trưa triển khai kịp thời như: Quy định của Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”. Chính quyền, MTTQ, một số đoàn thể chính trị, các chi bộ chưa có kế hoạch cụ thể trong triển khai hai nội dung quan trọng trên. Trong sinh hoạt của một số chi bộ chưa chú trọng chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của hai nội dung trên chưa thực sự đầy đủ nên việc điều chỉnh bản thân chưa thực sự đạt hiệu quả cao…
 
Thông qua kết quả kiểm tra, ông Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể để Đảng bộ xã Tân Hà chú trọng thực hiện. Theo đó, Đảng ủy xã Tân Hà cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Triển khai thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, có giải pháp khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm của cán bộ, đảng viên. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. 
 
HOÀNG MY