Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã hội 2020

02:12, 25/12/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành lao động, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

* Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Lâm Đồng vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
(LĐ online) - Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành lao động, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tại đầu cầu Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đào Ngọc Dung - Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Sở  và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong toàn tỉnh.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng
Tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Theo đánh giá, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, giám sát của Quốc hội và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, sự quan tâm của toàn xã hội, toàn ngành LĐ-TB&XH i đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, có những mặt tiến bộ hơn nhiều so với năm 2018; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, ưu tiên mà Bộ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2019. Bộ cũng đã nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học việc thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012 để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với nhiều điểm mới và thay đổi, nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vục thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo đều hoàn thành kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội được giao. Song song với đó, cũng trong năm qua, các nhiệm của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018. Trong đó, đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp với nhiều giải pháp đột phá, tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; gắn kết công tác đào tạo nghề với thị trường lao động, giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Số lượng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục đạt kỷ lục với trên 147 ngàn người, cao nhất từ trước đến nay, về đích trước 1 năm của kế hoạch 5 năm 2016-2020; phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiệm tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW  trước 2 năm. Đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; giảm nghèo đi vào thực chất hơn với các hoạt động thiết thực, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ngoài ra, các công tác người cao tuổi; bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội.
 
Riêng tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành trên cả 03 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đều đạt kế hoạch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Lâm Đồng giao, với  tổng số lao động được đào tạo nghề là: Gần 39 ngàn người đạt 102% kế hoạch năm;  tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%. Tổng số lao động được giải quyết việc làm trên 29 ngàn người. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019, toàn tỉnh còn 1,85% (tương ứng giảm 1%) trong đó đồng bào dân tộc thiểu số còn 6,50% (tương ứng giảm 2%) đạt kế hoạch đề ra năm 2019… 
 
Trong năm 2020, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ưng dụng công nghệ thông tin nhằm đáo ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.  Cụ thể các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo  (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Các chỉ tiêu của ngành đề ra: Tạo việc làm cho 1.610 nghìn người, trong đó: Tạo việc làm trong nước cho 1.480 nghìn người; đưa 130 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,5%; 99,7% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 72% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp...
 
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đại biểu các Bộ, các đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phát biểu, thảo luận. 
 
Dịp này, Bộ cũng thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2019: Tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tặng Bằng khen cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2019.
 
T.VŨ