HĐND huyện Cát Tiên họp kỳ cuối năm

11:12, 19/12/2019

(LĐ online) - Sáng 19/12, HĐND huyện Cát Tiên khoá VII đã tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách năm 2019;...

(LĐ online) - Sáng 19/12, HĐND huyện Cát Tiên khoá VII đã tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.
 
Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện Cát Tiên tiếp tục chuyển biến tích cực. Tất cả các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra; trong đó, có chỉ tiêu vượt so với nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất tăng 13,27%. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được trên 20.000 ha; trong đó, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao là trên 4.000 ha. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 28,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,33%, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,41%. Giải quyết việc làm cho trên 1.900 lao động, có 15 lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 91 căn nhà cho gia đình chính sách và 151 căn nhà cho hộ nghèo. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89%. Có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; có 1 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Dự kiến, đến cuối năm 2019, huyện Cát Tiên có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 9/9 xã.
 
Tại kỳ họp này, HĐND huyện Cát Tiên cũng sẽ thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri trong huyện quan tâm và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 
MAI LAN