Các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ

10:12, 06/12/2019

(LĐ online) - Sáng 6/12, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã khai mạc kỳ họp lần thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

(LĐ online) - Sáng 6/12, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã khai mạc kỳ họp lần thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.
 
8 giờ:
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
 
Kỳ họp được diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các: sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan trung ương, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.
 
8 giờ 5 phút:
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối năm 2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối năm 2019

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét trên 61 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo, trình theo quy định; trong đó, có 17 tờ trình, 17 nghị quyết và 27 báo cáo. Kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận, làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 được thể hiện trong 12 báo cáo chuyên đề do UBND tỉnh trình; xem xét, quyết định ban hành 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền; trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác; giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2020; quy định mức hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi xác nhập đơn vị hành chính cấp xã; mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm; cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phi Nôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng: Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày với khối lượng công việc khá lớn. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thật khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) đã đề ra. 
 
Đồng thời, kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên UBND tỉnh đối với các vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm.
 
8 giờ 35 phút
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng xác định là năm “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, từ đó tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 
 
Kinh tế tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, có 16/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 
 

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng; thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia và công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách cho người có công tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên.

8 giờ 52 phút 
 
Bà Lê Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019
Đồng chí Lê Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019

Năm 2019, công tác tham gia xây dựng chính quyền từng bước được phát huy và đi vào chiều sâu, dân chủ cơ sở được mở rộng, hoạt động giám sát và phản biện xã hội đạt kết quả cơ bản. Trọng tâm là giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về “Công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, y tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát; đồng thời, phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình. UBND tỉnh đã có văn bản tiếp thu kết luận giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kết luận giám sát.
 
9 giờ 5 phút
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa IX
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX

Tham dự kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
 
"Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chúng ta cũng thừa nhận một số khuyết điểm, yếu kém mà UBND tỉnh đã báo cáo tại kỳ họp. Tôi đề nghị các đại biểu dự họp thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém đó; nghiêm túc nhận trách nhiệm trước cử tri nếu đó là những nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo điều hành. Tôi đề nghị các vị đại biểu dự họp đi sâu thảo luận và làm rõ thêm trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của mình đối với những tồn tại, yếu kém và đề xuất các giải pháp đúng, trúng, cụ thể, làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực phải tập trung giải quyết trong thời gian tới" - đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh.
 
Tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của HĐND tỉnh, sự đồng thuận của cử tri, nhân dân trong tỉnh và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm. Trên lĩnh vực kinh tế, Bí thư đề nghị cần tiếp tục duy trì phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng lộ trình chung của tỉnh và của từng địa phương về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng số hộ sản xuất và sản lượng nông sản tham gia chuỗi giá trị, hình thành hệ thống phân phối nông sản theo phương châm “Doanh nghiệp là nòng cốt, kinh tế tập thể, hợp tác là trung tâm, nông dân là chủ thể”. Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch. Lĩnh vực công nghiệp, thực hiện tốt chủ trương phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển, thu hút nhà đầu tư chiến lược, những ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. 
 
Rà soát, đánh giá, điều chỉnh hợp lý, linh hoạt các cơ chế chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch, mở rộng không gian đô thị và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa theo quy hoạch. Đề nghị các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Mỗi địa phương cần xây dựng Đề án “tăng cường quản lý bảo vệ rừng, chống xâm hại rừng và khôi phục diện tích rừng bị lấn chiếm” với mục tiêu quyết tâm giữ và không để rừng hiện có bị lấn chiếm, xây dựng lộ trình khôi phục diện tích rừng đã bị lấn chiếm. Tiếp tục thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án xử lý rác thải.
 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX
Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp “liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hội họp, giải quyết thủ tục hành chính, tương tác với người dân... Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”, xử lý nghiêm với tinh thần không có vùng cấm.
 
9 giờ 30 phút
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mak báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri ở địa phương góp ý cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri ở địa phương góp ý cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019

10 giờ
 
Ông Nguyễn Văn Phương – Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Dân tộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất cho đồng chí Phạm Thị Bạch Yến thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ.
 
Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung trình kỳ họp. 
 
https://youtu.be/D3Y3ZOV-2fU
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX
 

https://youtu.be/PeN2898xG_Q
Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX
 
Xem clip Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
https://youtu.be/vzNpliUxmaQ
 
NGUYỆT THU - VĂN BÁU