Cát Tiên gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý

08:01, 16/01/2020

(LĐ online) - Chiều 16/01/2020, huyện Cát Tiên tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

(LĐ online) - Chiều 16/01/2020, huyện Cát Tiên tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 
Khen thưởng cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc tiêu biểu
Khen thưởng cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc tiêu biểu
 
Tại buổi gặp mặt, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo được nghe lãnh đạo huyện Cát Tiên báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Cát Tiên đánh giá cao vai trò quan trọng của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tín đồ, giáo dân, phật tử trong huyện thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tăng gia lao động sản xuất, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, của các vùng miền; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; sống tốt đời đẹp đạo... và thực sự là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, lãnh đạo huyện Cát Tiên cũng hy vọng và tin tưởng rằng trong năm mới Canh Tý 2020 các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Cát Tiên xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới và ngày càng phát triển bền vững.
 
Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự buổi gặp mặt
Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự buổi gặp mặt
 
Dịp này, huyện Cát Tiên tặng quà cho 38 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên khen thưởng cho 15 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 5 chức sắc tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong năm 2019.
 
MAI LAN