Một chương mới của lịch sử

12:01, 28/01/2020

Đất nước sắp sang xuân. Xuân Canh Tý này cùng với xuân đất trời còn có xuân đất nước, xuân lòng người.

Đất nước sắp sang xuân. Xuân Canh Tý này cùng với xuân đất trời còn có xuân đất nước, xuân lòng người.
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
 
Năm nay dường như xuân đến sớm hơn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tết đến đúng vào dịp toàn Đảng, toàn Dân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng ta. Người viết bài này có duyên may đã từng viết các bài “kỷ niệm” 60 năm, 70 năm, 80 sinh nhật Đảng. Bây giờ đứng trước sự kiện 90 năm bỗng thấy choáng ngợp, lòng trào dâng niềm xúc động! Bởi 90 năm ấy là một chặng đường dài được tiếp nối bởi những trang lịch sử vẻ vang, trong đó có gần 35 đổi mới đất nước. Vẫn núi ấy sông này, vẫn mái đình, cây đa, đồng quê muôn thuở, nhưng nếp làng, cách nghĩ của người dân một nắng hai sương đã nhiều thay đổi. 
 
Chợt nhớ tới câu thơ Văn Cao: Không có hai mùa xuân / trong một đời người / Ôm những cây đời thay lá... Mỗi mùa xuân là một khác và một mới, không có sự đứng yên, lặp lại.  Bởi thế, cách nhìn lịch sử, cách nghĩ về sự vĩ đại, về vai trò tiên phong của một Đảng cầm quyền cũng nhiều nét mới. Đó là một điều tất yếu. Niềm tin và kỳ vọng ở kỳ Đại hội XIII sắp tới là niềm tin gắn liền với lý tưởng của Đảng, niềm tin của một thế hệ mới đã chạm bước vào thập niên thứ ba, thế kỷ 21. Đó là thập niên sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, khi công nghệ tin học, công nghệ sinh học đang hứa hẹn những phát minh kỳ diệu, có những điều ngoài sức tưởng tượng của con người.
 
Cùng với việc tổng kết thực tiễn qua một nhiệm kỳ, qua một chặng đường lịch sử, Đại hội XIII còn mang sứ mệnh lớn lao - nhìn lại 20 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, sửa đổi năm 1991) xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 35 năm đổi mới. Nhìn lại để đánh giá đúng sự thật, nhận thức toàn diện, sâu sắc hơn về thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Nhưng điều có ý nghĩa quyết định là chuẩn bị tư tưởng, hành trang, bước vào thời kỳ mới. Đổi mới là một quá trình liên tục, kế thừa và phát triển, tự phê phán và sửa chữa, để không lặp lại những sai lầm, khuyết điểm của chính mình và của người khác. Chúng ta kiên định con đường đổi mới nhưng phải có nguyên tắc, năng động và sáng tạo, phù hợp tình hình, với đòi hỏi của thực tiễn. Điều này vừa là bài học lớn, vừa là kỳ vọng của nhân dân vào con đường toàn dân tộc đang đi.
 
Từ quý II năm 2020, các đảng bộ trong cả nước sẽ tiến hành đại hội. Thành công của đại hội đảng các cấp sẽ là cơ sở, là điều kiện rất quan trọng để đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thu được những kết quả tốt đẹp. Ngay từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở phải thể hiện tinh thần mới. Mới ở việc chuẩn bị dự thảo văn kiện, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, ở tinh thần thảo luận trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm. Đặt hết tất cả mọi vấn đề lên bàn nghị sự là điều các đại biểu mong muốn, bởi đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Mong Đảng ta nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, làm nghiêm từ trên xuống dưới như mấy năm qua đã làm, thể hiện thái độ kiên quyết, kiên trì, dũng cảm cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.
 
Làm gì và làm thế nào để phát huy được ý chí, khát vọng của toàn dân tộc, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới đất nước, để đất nước phát triển nhanh và bền vững; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, từ đất liền đến biên giới, hải đảo? Đó là câu hỏi lớn đòi hỏi những chiến lược, giải pháp đúng đắn, kiên trì, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời tỉnh táo, sáng suốt trong mọi tình huống.
 
Đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ có nhiều thời cơ, thuận lợi lớn nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thử thách. Hơn 96 triệu người dân mong đợi ở bản lĩnh, ở tầm cao trí tuệ của Đảng.

Làm gì và làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng? Chúng tôi cảm nhận niềm tin mạnh mẽ cũng như những trăn trở của những người trong cuộc đang lái con thuyền trước sóng to gió cả. Những tiếng nói tâm huyết đều mong sao Đảng ta ngày càng thể hiện bản lĩnh và trí tuệ trong thời kỳ đất nước bước vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đúng như Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị  đã chỉ rõ: Trong những năm tới việc phát huy nội lực cần tập trung vào việc tận dụng có hiệu quả các cơ hội do Cách mạng 4.0 đem lại để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ có nhiều thời cơ, thuận lợi lớn nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thử thách. Hơn 96 triệu người dân mong đợi ở bản lĩnh, ở tầm cao trí tuệ của Đảng. Trí tuệ ấy thể hiện ở chỗ, đó là nguồn sáng chiếu rọi con đường dân tộc đang đi, nhằm ổn định và phát triển, đổi mới và phát triển. Trí tuệ ấy thể hiện rõ qua việc hoạch định đường đi nước bước, vừa có tầm nhìn xa vừa có những hành động mau lẹ, quyết đoán. Trí tuệ đó thể hiện ở quan điểm, lập trường, cách ứng xử và năng lực giải quyết những công việc khó và mới. Trí tuệ đó thể hiện ở sự kiên định, vững vàng, sáng tạo, ở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, qua đó thấy rõ trình độ trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chiến lược, cán bộ chủ chốt các cấp.
 
Đảng ta, nhân dân ta đòi hỏi những yêu cầu cao hơn - những đòi hỏi bức thiết từ chính cuộc sống hôm nay. Trung ương và các cấp đã chuẩn bị, làm quy hoạch cán bộ một cách bài bản, công phu. Nhưng đó mới là chuẩn bị. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, và chính thực tiễn sôi động sàng lọc với con mắt tinh tường. Đánh giá cán bộ qua công việc, qua mức độ tín nhiệm của quần chúng là những đánh giá khách quan, quý báu nhất. Vì vậy để chọn đúng người tài-đức phải thật sự lắng nghe ý kiến của nhân dân. Lắng nghe dân và giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ thì sẽ lựa chọn được đúng người, vì việc mà chọn người, không có đất dung thân cho những ai bất tài, cơ hội.  Phải làm sao lựa chọn được cán bộ có trí tuệ, lương tâm, bản lĩnh, nhất là bản lĩnh vượt qua những cám dỗ về vật chất - những “viên đạn” trong thời bình - nhiều khi không dễ nhận ra và vượt qua không dễ. Phải làm sao loại bỏ những cán bộ “khi vui thì vỗ tay vào”, “góp mặt vào dàn đồng ca”, khi khó khăn thì luôn tìm cách đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đây thật sự là một thử thách nghiệt ngã, một thực tế đã để lại những bài học đau xót! Phải làm sao xóa đi câu nói thật buồn, thật xót xa tồn tại dai dẳng bấy lâu trong việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, với “tiêu chí” ngược: “nhất tiền tệ, nhì hậu duệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, sau chót mới đến trí tuệ”. Có tình trạng ấy là do có người “chạy” và có người “được chạy”. Nói một cách mộc mạc như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước cử tri Hà Nội: Không dùng những anh dựa dẫm, tham nhũng, cơ hội. Chạy là dứt khoát không dùng! Vừa kiên trì, quyết liệt chống tham nhũng vừa phải tạo mọi điều kiện cho phát triển đất nước.
 
Một đồng chí cán bộ lão thành, một cựu chiến binh, nói với chúng tôi rằng: Đại hội của Đảng cũng là của Dân ta. Mùa xuân năm nay được gọi xuân là Xuân-Đại-hội.  Xuân là mới, là trẻ, đại hội là trí tuệ, đoàn kết. Câu nói ấy thật giản dị, như một tổng kết thực tiễn ngắn gọn, dễ nhớ, mà không dễ làm. Trước cửa nhà đồng chí cựu chiến binh ấy treo một chiếc loa. Vào buổi tối, giọng ấm áp, người lính một thời trận mạc kể chuyện Bác Hồ cho bà con lối phố nghe. Những mẩu chuyện ấy do ông và vợ ông, một cô giáo dạy văn, sưu tầm, biên soạn. Còn ông chỉ muốn kể cho những người chung quanh nghe, vì nhiều người hàng ngày bận rộn mưu sinh, không có điều kiện đọc sách báo. Nghe ông kể, nhiều đồng đội một thời, nhiều bạn trẻ cung cấp thêm cho ông những mẩu chuyện hay, những tư liệu quý. Căn nhà ông trở thành một câu lạc bộ. Bên tích nước chè xanh, ông chậm rãi kể những câu chuyện đã thuộc lòng và những lời bình theo cách của riêng ông. Ông nói, từ lúc còn là anh lính trinh sát ngoài mặt trận ông đã học được từ Bác rất nhiều điều. Ở Hồ Chí Minh, lời nói việc làm luôn nhất quán, chính tâm, thành ý, ghét những điều sáo rỗng, ham danh lợi cá nhân. Ở Người, sự vĩ đại lấp lánh sau những điều bình dị.
 
Trước sóng to gió cả, chúng ta thấy sức ta mạnh, mắt ta sáng, niềm tin vững chắc, bởi đích đến của dân tộc ta, nhân dân ta đã rất gần phía trước. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một cơ hội rất lớn để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi người và mọi người hãy “chí công, vô tư” hơn nữa, hãy hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc, cùng lo, cùng nghĩ cho tương lai, cho cái chung thì con tàu đất nước sẽ vượt qua sóng gió, tăng tốc nhanh hơn, không lo chệch hướng.
 
Một chương mới của lịch sử đang mở ra đón chào thập niên thứ Ba của thế kỷ XXI!.
 
(Theo tuyengiao.vn)