Đại hội Đảng bộ xã Gia Hiệp thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

09:05, 20/05/2020

(LĐ online) - Trong hai ngày 18 và 19/5, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025...

(LĐ online) - Trong hai ngày 18 và 19/5, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh chọn thực hiện đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VI và đã đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả theo hướng chuyên canh, đồng thời kết hợp xen canh các loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình tái canh cà phê, chú trọng xen canh và phát triển chăn nuôi. Đến nay, toàn xã đã trồng tái canh được hơn 950 ha, nâng tổng số diện tích tái canh, cải tạo cà phê đạt trên 65%; duy trì và phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm được 220 ha với sản lượng kén 820 tấn, đạt 234% Nghị quyết Đại hội; trồng xen khoảng 290 ha mắc ca, hồ tiêu và cây ăn quả các loại… Chăn nuôi được duy trì phát triển ổn định. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ thường xuyên được quan tâm đã góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán với các vùng lân cận. Các doanh nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả đã giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương.  
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2016 - 2019, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt trên 35 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 30,7 tỷ đồng, vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp 4,267 tỷ đồng. Vì vậy, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong 4 năm qua, xã Gia Hiệp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 210 triệu đồng, xây mới 12 căn nhà tình thương; giải quyết vốn vay cho 817 lượt hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 22 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm, đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 52 hộ nghèo, chiếm khoảng 1,91%. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 92%, 10/10 thôn được công nhận và giữ vững thôn văn hóa và xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Hiệp khóa VII
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Hiệp khóa VII
 
Y tế, giáo dục phát triển ổn định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu cho Nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác phổ cập giáo dục các cấp học được thực hiện tốt. 
 
Nhiệm kỳ qua, mặc dù công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ theo Chỉ thị số 10 CT/TW của Ban Bí thư. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, 100% chi bộ được xếp loại hoàn tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã tạo nguồn, bồi dưỡng, xem xét và chỉ kết nạp được 42 đảng viên mới, không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. 
 
Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, nhìn nhận, đánh giá kết quả, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là: Đảng bộ xã Gia Hiệp tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao của xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, đầu tư đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, sớm đưa xã gia Gia Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021…
 
Trên tinh thần dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Gia Hiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyền được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Hiệp khóa VII cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV.
 
LAM PHƯƠNG