Đại hội Đảng bộ xã Lát thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

06:05, 21/05/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đảng bộ xã Lát đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương chọn thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã...

(LĐ online) - Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đảng bộ xã Lát đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương chọn thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Đến dự có đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương; đồng chí Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và 80 đại biểu chính thức của Đảng bộ xã Lát. 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy
 
Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Lát duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu hút và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; đã thu hút được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Năm 2018, xã Lát được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện xây dựng xã Lát đạt xã nông thôn mới nâng cao, đến nay đạt 8/15 tiêu chí. Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững được quan tâm, đời sống của Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, không còn nhà tạm. Mặt bằng dân trí được nâng lên, duy trì tốt công tác phổ cập chống mù chữ, chất lượng các bậc học ngày càng cao, 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng lên, 100% thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững.
 
Đảng ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 24%, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên 83 đồng chí, chiếm khoảng 4% dân số toàn xã; trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số có 28 đồng chí, chiếm tỷ lệ 34%. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
 
Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, từ đó phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt các chương trình đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các thôn không đồng đều, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; người dân chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất; chưa chủ động xây dựng được các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân; hoạt động của các tổ hợp tác còn hạn chế; vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản còn xảy ra; quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế…
 
Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng; phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã Lát đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, đề ra các chương trình trọng tâm (Chương trình xây dựng du lịch cộng đồng gắn với du lịch canh nông; Chương trình xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân; Chương trình mục tiêu xây dựng xã Lát đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao) và các công trình trọng điểm (Công trình đường hoa kiểu mẫu liên thôn Đạ Nghịt, Đạ Nghịt I; Công trình xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Nhân dân; Công trình xây dựng trung tâm sinh hoạt cồng chiêng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp phục vụ khách du lịch của địa phương). 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, ra sức khắc phục khó khăn của Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân xã Lát. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được trong những năm qua đã đánh dấu một bước chuyển biến tiến bộ trên hầu hết các lĩnh vực, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Lát, là tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã Lát cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2020 - 2025 mà trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với quyết tâm chính trị cao nhất; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất và tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05…
 
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lát khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Với số phiếu tín nhiệm đạt 84,8%, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Lát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI với 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 
 
TUẤN HƯƠNG - ĐẠI DƯƠNG