Di Linh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

09:05, 15/05/2020

(LĐ online) - Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12/5, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. 

(LĐ online) - Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12/5, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Di Linh
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Di Linh
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát được nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Di Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm đề ra. Cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả; ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, nhất là việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Theo đó, trong nhiệm kỳ, cấp ủy, chi bộ đã kiểm tra 79 tổ chức, 75 đảng viên; giám sát chuyên đề 89 tổ chức, 102 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 09 tổ chức và 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 60 tổ chức, 98 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 27 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 27 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng 62 tổ chức; giải quyết tố cáo 04 tổ chức và 11 đảng viên. Toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 03 tổ chức và 77 đảng viên, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc và trình tự, thủ tục.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Đảng bộ huyện Di Linh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập, phổ biến các văn bản cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng chương trình toàn khóa, hàng năm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm; chú ý kiểm tra, giám sát những ngành, lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
 
TRẦN HUY PHONG