Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

06:12, 31/12/2020

(LĐ online) - Ngày 31/12, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020.

(LĐ online) - Ngày 31/12, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
 
Hiện nay, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng có 15 Chi bộ trực thuộc với tổng số 314 đảng viên. Năm 2020, toàn Đảng bộ Công ty đã thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với địa phương, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Năm 2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, thực hiện quyết liệt chương trình tin học hoá, tự động hoá nhằm tối ưu hoá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất. 
 
Đồng chí Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm trao giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng trao giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Kết quả sản xuất dự kiến đạt 707.200 tấn alumin quy đổi, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2019, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Quản trị công nghệ ngày càng có bước tiến mới, mang lại hiệu quả cao tại một số khu vực nhiệt điện, khí hóa than, xử lý nước dư hồ bùn đỏ, khu kết tinh…Vì vậy, so với kế hoạch xây dựng tiêu hao nguyên vật liệu chính đã giảm nhiều như: Tiêu hao xút giảm 2,55 kg/tấn sản phẩm (TSP); tiêu hao điện năng giảm 8,8 kWh/TSP; tiêu hao than cám giảm 15,7 kg/TSP; tiêu hao than cục giảm 2,3 kg/TSP.
 
Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu dự kiến là 2.736 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch đầu năm, bằng 84,6% so với thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận 62,2 tỷ đồng, đạt 435,9% kế hoạch, bằng 103,2% thực hiện năm 2019; tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước dự kiến 241,1 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm trao giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng trao giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2020, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng có các sự kiện chính trị nổi bật quan trọng. Đó là tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển; triển khai thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong các sự kiện, hoạt động do Công ty tổ chức; tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 93 đồng chí cán bộ chủ chốt trong Công ty; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 30 đảng viên mới, lớp nhận thức về đảng cho 32 quần chúng ưu tú; 1 đồng chí trong cấp ủy hoàn thành lớp Cử nhân chính trị tại Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Khu vực III; cử 9 đồng chí tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức; xét kết nạp 18 đảng viên, chuyển đảng chính thức 30 đồng chí.
 
Đồng chí Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
 
Đặc biệt, Đảng ủy Công ty đã ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06 về tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện và duy trì thực hiện tư duy - tác phong công nghiệp trong toàn Công ty hướng đến xây dựng Nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại, tiên tiến.
 
Mục tiêu trọng tâm của năm 2021, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Khai thác quặng nguyên khai đạt 4.100.000 tấn; tuyển quặng tinh đạt 1.729.000 tấn; sản xuất alumin quy đổi đạt 650.000 tấn; tổng doanh thu đạt 2.556,8 tỷ đồng. Tiếp tục tiến trình cường hóa, nâng cao công suất sản xuất và thiết lập ổn định mô hình sản xuất ở mức cân bằng mới. Đẩy mạnh các chương trình tin học hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học công nghệ mới và chương trình chuẩn hóa mọi mặt trong sản xuất kinh doanh nhằm duy trì, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa lỗ lũy kế của Dự án. Tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp với việc đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện tư duy - tác phong công nghiệp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Công ty, xây dựng cả hệ thống chính trị vững mạnh, Công ty phát triển ổn định, bền vững.
 
ĐÔNG ANH