Nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong Nhân dân

05:01, 05/01/2021

(LĐ online) - Chiều 5/1/2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2020...

(LĐ online) - Chiều 5/1/2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2020...
 
Ông Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
Ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
 
Năm 2020, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào rộng lớn trong xã hội, gắn kết chặt chẽ và cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự đã được phát huy. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đã có nhiều hình thức, biện pháp phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động đông đảo Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự; công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân vận, xây dựng phong trào ngày càng chặt chẽ, mang lại chất lượng, đạt nhiều kết quả tốt. 
 
Qua đó, đã khơi dậy và phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự theo hướng “xã hội hóa” công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt và nhiều gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
 
 Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân
Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân
 
Tổng kết phong trào năm 2020, Nhân dân và cán bộ xã Quảng Trị được tặng bằng khen của Bộ Công an; Nhân dân và cán bộ thị trấn Đạ Tẻh được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 17 tập thể, 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện Đạ Tẻh
Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện Đạ Tẻh
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bản vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới và một số chỉ thị, kế hoạch khác về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Bên cạnh đó, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn gắn chặt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào cách mạng khác; chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...
 
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện Đạ Tẻh
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện Đạ Tẻh
 
Dịp này, có 9 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen cho 23 tập thể và 28 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
 
ĐÔNG ANH