Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

07:10, 26/10/2021

(LĐ online) - Ngày 26/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021, đề ra giải pháp cho những tháng còn lại...

(LĐ online) - Ngày 26/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021, đề ra giải pháp cho những tháng còn lại; quán triệt một số văn bản mới; một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021, về công tác cán bộ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.
 
Toàn cảnh điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy
Toàn cảnh điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy
 
Hội nghị dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Tham dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban xây dựng Tổ chức cơ sở đảng Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo các phòng và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; lãnh đạo các phòng, ban công tác tổ chức xây dựng Đảng thuộc cơ quan Công an, Quân sự tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức cấp ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng.
 
Trong 10 tháng qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc; đồng thời, đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng trong bối cảnh vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.
 
Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2021 ngành tổ chức xây dựng Đảng Lâm Đồng đã ban hành trên 1.137 văn bản các loại. Tham mưu sửa đổi, bổ sung đề án vị trí, thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể; tổ chức sát hạch công chức, sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng; bổ sung thay thế một số quy định về chính sách, công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong các cấp ủy đảng; phổ biến quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kế hoạch phát động các cơ quan, đơn vị tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 6 năm 2021. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 215 tổ chức đảng và 933 đảng viên, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các khuyết điểm, sai phạm. Công tác phát triển đảng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện. 10 tháng qua toàn Đảng bộ đã kết nạp được 715 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 47.407 đảng viên. 
 
Trên tinh thần trách nhiệm, toàn ngành đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua, quyên góp, chung tay ủng hộ 92,2 triệu đồng và 100 bộ quần áo bảo hộ vào Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; kêu gọi quyên góp hơn 22 tấn rau, củ, quả các loại và 200 kg gạo để ủng hộ cho bà con vùng dịch tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức 7 tỉnh phía Nam.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng những tháng còn lại năm 2021
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng những tháng còn lại năm 2021
 
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác cán bộ; kết luận 08 của Bộ Chính trị về độ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng tổ chức bộ máy, quy định về thủ tục tiếp nhận xử lý hồ sơ cán bộ…
 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đánh giá kinh nghiệm, hạn chế và giải pháp đề xuất, khẳng định những kết quả trong 10 tháng qua, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông cho rằng đây là sự cố gắng, trách nhiệm của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, đề nghị toàn ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; chú trọng thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đổi mới hoạt động các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
 
Đặc biệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng đảm bảo chất lượng, nhất là những cán bộ có trình độ chuyên môn, có quan điểm rõ ràng, bản lĩnh, đạo đức trong công tác để đưa vào quy hoạch…
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo ngay từ bây giờ phải chuẩn bị phương án cho năm 2022 theo hướng xác định vấn đề nào là trọng tâm, trọng điểm; vấn đề nào là đột phá, then chốt để có giải pháp lãnh đạo, tránh chung chung. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đề nghị tập trung tham mưu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong công tác tổ chức cán bộ, chú ý tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Tham mưu thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2021 và năm nay có điểm mới hơn so với các năm trước, đề nghị Thường trực Cấp ủy chỉ đạo rà soát lại, phân công theo dõi, tìm giải pháp để khắc phục và theo dõi tiến độ khắc phục, gắn với kiểm điểm trách nhiệm cá nhân vào dịp cuối năm 2021. Trong quá trình tham mưu triển khai, thực hiện chú ý tính sáng tạo, tính định hướng trong tham mưu; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới cách làm hay để nhân rộng, biểu dương.
 
NGUYỆT THU