Lạc Dương: Hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện

06:11, 19/11/2021

(LĐ online) - Ngày 19/11, huyện Lạc Dương đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh Khóa X và HĐND huyện Khóa XI trước kỳ họp cuối năm 2021. 

(LĐ online) - Ngày 19/11, huyện Lạc Dương đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh Khóa X và HĐND huyện Khóa XI trước kỳ họp cuối năm 2021. 
 
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Lạc Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Lạc Dương
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Lạc Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Lạc Dương
 
Từ ngày 17/11 – 19/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa X và các tổ đại biểu HĐND huyện Lạc Dương Khóa XI đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
 
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa X và HĐND huyện Khóa XI; thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện; báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong các lần tiếp xúc cử tri trước đây, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
 
Cử tri các xã và thị trấn Lạc Dương đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện những vấn đề quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp; quy hoạch 3 loại rừng; rác thải vệ sinh môi trường; an sinh xã hội; vốn vay ngân hàng phục hồi sau dịch Covid-19; an ninh trật tự; công tác quản lý bảo vệ rừng… Đặc biệt, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất; quy hoạch đất sản xuất; cấp đất ở, bố trí dân cư; nguồn nước sạch cho người dân; giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; hỗ trợ giảm nghèo cũng như chính sách cho các hộ mới thoát nghèo; đưa diện tích sản xuất lâu năm của người dân ra khỏi đất lâm nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ nông sản…
 
Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất. 
 
TUẤN HƯƠNG